Doğal Sistemler

Harita Uzunluğunun Hesaplanması

Harita Uzunluğunun Hesaplanması

Harita Uzunluğunun Hesaplanması Ölçeğin Hesaplanması Örnek: Aşağıdakilerden hangisi için; – İki nokta arasındaki gerçek uzaklığı harita üzerinde ölçülen uzaklıkla karşılaştırma – Bir gölün belli bir haritadaki alanının başka bir haritadaki alanıyla karşılaştırma işlemlerinden yararlanabilir? A) Harita ölçeği hesaplama B) Haritada kullanılan işaretlerin anlamını bulma C) Haritanın yapılış amacını kestirme D) Harita üzerinde yer saptama E) […]

Haritalarda Uzunluk ve Alan Hesaplamaları

Haritalarda Uzunluk ve Alan Hesaplamaları

Haritalarda Uzunluk ve Alan Hesaplamaları a. Uzunluk Hesaplamaları Uzunluk ve alan hesaplamalarında şekilde verilen üçgen yardımıyla hesaplamalar yapılabilir. Formülleri ezberlemek yerine daha kolay olan üçgen kullanılarak hesaplamaların yapılması kolaylık sağlar. Üçgen formülleri kullanırken bilinecek olan olay kısaca şöyledir; Verilen değerler altlı üstlü ise bölme işlemi Verilen değerler yan yana ise çarpma işlemi yapılır. Örnek: Bir […]

Ölçeklerin Karşılaştırılması

Ölçeklerin Karşılaştırılması

Ölçeklerin Karşılaştırılması   Örnek: “Kasabayı bütünüyle görebilmek için bir araçla gökyüzünde yükselmek gerekir. Ancak, yükseldikçe görülebilen alan büyürken, cisimler küçülür, yapılar birbirinden ayırt edilemez duruma gelir.” Bu durum aşağıdakilerden hangisini açıklamaya iyi bir örnek olur? A) Haritaların kullanışını B) Haritaların işaretlenişini C) Haritaların yönüne konuluşunu D) Ölçek farkının haritaya etkisini E) Görüş açısının değişmeyişini Çözüm: […]

Ölçek

Ölçek

Ölçek Haritalardaki küçültme oranına ölçek denir. Ölçek kesir ve çizik olmak üzere 2’ye ayrılır. Kesir ölçek Küçültme oranı kesirle ifade edilir. Kesir ölçekte pay daima 1 olur. Paydadaki sayı küçültme oranını ifade eder. 1 / 300.000 1 / 750.000 gibi Ölçek paydasıyla ölçek arasında ters orantı vardır. Ölçek paydası büyüdükçe ölçek küçülür. Örnek: Ölçeklerin; I. […]

Projeksiyon Yöntemleri

Projeksiyon Yöntemleri

Projeksiyon Yöntemleri   Haritalardaki bozulmaları en aza indirmek için geliştirilmiş yöntemlerdir. 1. Silindirlik Projeksiyon Ekvator ve çevresinin çizimleri için uygun bir yöntemdir. Bozulma Ekvator’dan kutuplara doğru artar. 2. Konik Projeksiyon Orta Kuşakta hataları en aza indirmek için uygulanan yöntemdir. 3. Düzlemsel Projeksiyon Bu yöntemde çizimi yapılacak yere bir düzlem teğet tutularak çizim yapılır. Dar alanları […]

Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri

Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri

Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri   Yeryüzünün oluşumunu, değişimini, şekillenmesini, doğal ortamı ve bu ortamda oluşan olayların insanla olan karşılıklı etkileşimini inceleyen bilim dalına Coğrafya denir. Coğrafyanın inceleme alanı olan doğal ortam çok geniştir. Bu geniş alan içerisinde coğrafya’nın en önemli kriteri çevre ve insan arasındaki etkileşimdir. Coğrafyanın en önemli prensibi olayların oluş nedenini, dağılışını ve […]

Doğa ve İnsan

Doğa ve İnsan

Doğa ve İnsan İnsanların yaşamları boyunca ilişki içerisinde oldukları ve karşılıklı etkileşimde bulundukları fiziki, sosyal, ekonomik ve kültürel ortama Doğal Ortam adı verilir. Doğal ortam içerisinde yer alan, oluşumunda insanın etkisinin bulunmadığı herşeye Doğal Unsur adı verilir. İnsanın yaşamak amacıyla bulunduğu ortama Doğal Çevre adı verilir. Dünyanın değişik bölgelerinde yaşamlarını sürdüren insanların beslenme, barınma ve […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)