Harita Uzunluğunun Hesaplanması

Harita Uzunluğunun Hesaplanması

Ölçeğin Hesaplanması

Örnek:

Aşağıdakilerden hangisi için;

– İki nokta arasındaki gerçek uzaklığı harita üzerinde ölçülen uzaklıkla karşılaştırma
– Bir gölün belli bir haritadaki alanının başka bir haritadaki alanıyla karşılaştırma

işlemlerinden yararlanabilir?

A) Harita ölçeği hesaplama
B) Haritada kullanılan işaretlerin anlamını bulma
C) Haritanın yapılış amacını kestirme
D) Harita üzerinde yer saptama
E) Haritada gösterilen yer şekillerini belirleme

Çözüm:
I. ve II. öncülde kıyaslama yoluyla harita ölçeği hesaplanır.
Yanıt A

Örnek:
Bir haritasında, 40° Doğu boylamının, 36°–42° Kuzey paralellerin arasında kalan kesimi 30 cm olarak ölçülmüştür.

Buna göre haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/1.250.000
B) 1/1.910.000
C) 1/2.220.000
D) 1/3.330.000
E) 1/6.620.000

Çözüm:
36 – 42 kuzey paralelleri arasında 6 paralel farkı vardır. Her paralel arası 111 km olduğundan gerçek uzaklık 111×6=666 km olacaktır.

Yanıt D

Örnek:

İki kent arasındaki uzaklık 10 km dir. Bir haritada bu uzaklık 10 cm ile gösterildiğine göre bu haritanın ölçeği nedir?

A) 1/ 10.000
B) 1/ 25.000
C) 1/ 50.000
D) 1/ 100.000
E) 1/ 200.000

Çözüm:

Yanıt D

Örnek:

K Limanından hareket eden bir gemi, L'ye uğradıktan sonra M'ye ulaşmıştır. Geminin gittiği yol harita üzerinde KL arası 7 cm, LM arası ise 5 cm'dir.

Gemi bu yolculukta 60 km yol gittiğine göre üzerinde ölçüm yapılan haritanın ölçeği nedir?

A) 1/ 50.000
B) 1/ 200.000
C) 1/ 500.000
D) 1/ 700.000
E) 1/ 1.200.000

Çözüm:
Gidilen yol haritada 7+ 5=12cm olarak gösterilmiştir.
Buna göre;

Yanıt C

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)