sabit reklam
Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterilmesi II

II

Örnek:
Topografya haritalarında, aynı yükseklikte olan noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğrilere eşyükselti eğrisi denir. Birbirini izleyen iki eşyükselti eğrisi arasındaki yükselti farkı her yerde aynıdır.


Buna göre, yukarıdaki haritada eşyükselti eğrileri arasında verilen numaralanmış noktalardan hangilerinin yükseltileri birbirine en yakındır?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) II ve V
E) III ve V

Çözüm:
İzohipsler 100 er metre ara ile geçmektedir. Akarsudan sonra bir izohips geçilince II ve IV nolu noktalara varılır.
Yanıt C

Örnek:
Bir akarsu yatağı boyunca eşyükselti eğrilerinin seyrek olduğu bölgeden sık olduğu bölgeye geçildiğinde, akarsuda aşağıdaki değişikliklerden hangisi kesinlikle gerçekleşir?

A) Havzasının genişlemesi
B) Akış hızının artması
C) Yatağının genişlemesi
D) Kol sayısının azalması
E) Akarsuyun ulaşıma elverişli hale gelmesi

Çözüm:
Eşyükselti (İzohips) eğrilerinin sıklaşması arazide eğimin arttığını gösterir. Eğimin fazla olduğu yerlerde akış hızı fazla olur.

Uyarı:İzohipslerin aralık değerleri ölceğe göre değişmektedir. Büyük ölçekli haritalarda eküidistans arası farkı az olurken küçük ölçekli haritalarda fark fazla olur.

 • İzohipsler dağların doruklarında (.) halini alır.
 • Örnek:
  Eşyükselti eğrilerinin uzunluğu arazinin engebeliliğine göre değişir. Bazı yerlerde de bir nokta halini alabilir.

  Aşağıdakilerden hangisi eşyükselti eğrisinin nokta halinde gösterildiği yerlerden biridir?
  A) Vadi tabanları
  B) Dağ dorukları
  C) Deniz kıyıları
  D) Göl yüzeyleri
  E) Dik yamaçları

  Çözüm:
  Yüzey şekilleri haritalarda çeşitli şekillerde gösterilirler.
  Bu yöntemlerden birisi izohips yöntemidir.İzo=aynı, hips=yükseklik; yani eşit yükseklikte geçen eğrilere izohips denir. İzohipslerin geçtiği bütün noktaların yükseklikler eşittir. Bunların izdüşümleri harita üzerine geçilir. Bunlar da bize arazinin yapısı hakkında fikir verir. Örneğin; Yamaçlar dik ise, çizgiler sık , değilse dağların taban kısmında geniş, tepe kısmında bir nokta şeklini alır.
  Yanıt B

 • İzohips eğrileri birbirlerini kesmezler.
 • İzohips haritalarında akarsuyun her iki yanında yükselti birbirine eşittir.
 • Profil Çıkarma: Yer yüzü şekillerinin yandan gösterilmesine “profil” denir. Profil fiziki haritalardan çıkartılabilir.
  Profil çıkartılırken;
  – Profil çıkartılacak olan noktaların arasına bir doğru çizilir.
  – Bu doğrunun kesiştiği yükselti değerleri aşağıdaki yükselti basamaklarının karşısında işaretlenir.
  – İşaretlenen noktalar birleştirilerek profil çıkartılır.

  Çözüm:
  P noktası yaklaşık 250 metreden başlamış akarsuda 100 metreye inmiş, 500 m ye çıkmış, tekrar akarsuya inmiş, 450 metre yükseğe çıkmıştır.
  Yanıt E

  bahar yayınevi uyarı

  Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
  YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

  Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)