Boylam – Meridyen Konu Anlatımı

Boylam – Meridyen Konu Anlatımı

Dünya üzerindeki bir yerin başlangıç meridyenine (Greenwich) olan uzaklığının derece (°), dakika (ı) ve saniye (ıı) cinsinden değerine denir.

Örnek:
Aşağıdakilerden hangisi farklı konumdaki iki yerin aynı boylamda olduğunun kesin ıtıdır?
A) Yerel saatlerinin aynı olması
B) Doğal örtülerinin benzer olması
C) Başlangıç meridyenine olan uzaklıklarının eşit olması
D) Aynı tarihlerde aynı mevsimlerin yaşanması
E) Gündüz uzunluklarının yıl boyunca ayın olması

Çözüm:
Dünyanın dönüş hızı dünyanın şekli nedeniyle Kutuplardan Ekvatora doğru artıtğından aynı meridyen üzerindeki yerleşim yerleri farklı yarımkürelerde olsa bile, güneşin önünden aynı anda geç. Bu nedenle aynı meridyen üzerindeki çeşitli noktalarda yerel saat farkı olmayacağından “A” şıkkında verilen yanıt doğrudur.
Yanıt A

Meridyen

Kutupları birbirine birleştiren ve Ekvatoru dik kesen yarım dairelerdir.

Meridyenin özellikleri

 • Başlangıç meridyeni İngiltere'nin Londra yakınlarındaki Greenwich'ten geçer.
 • Meridyenler yarım dairelerdir.
 • 180'i doğuda 180'i batıda toplam 360 tanedir.
 • Kuzey – Güney yönünde uzanırlar.
 • Meridyenlerin boyları birbirine eşittir.
 • Not:Meridyenlerin boylarının eşit olmasının nedeni başlangıç ve bitiş yerlerinin (Kutup noktaları) aynı olmasıdır.

  Örnek:

  Yukarıdaki şekle göre, Başlangıç meridyeni ile Yengeç Dönencesi'nin kesiştiği kaçıncı aralıkta yer alır?
  A)1 B)2 C)3 D)4 E)5
  Çözüm:
  Yengeç dönencesi 23°27ı kuzeyde yer aldığından 2 numaralı alanda başlangıç meridyeniyle kesişir.
  Yanıt B

  Örnek:
  Meridyenlerin hangi özelliği, bütün meridyenlerin kutuplardan geçmesinin bir sonucu değildir ?
  A) Eşit uzunlukta olmaları
  B) Ekvatora dik olmaları
  C) Birbirine paralel olmamaları
  D) Bir paralel boyunca birbirlerinden eşit uzaklıkta olmaları
  E) Bir başlangıç meridyeninin bulunması

  Çözüm:
  Başlangıç meridyeni ‹ngiltere'nin başkenti Londra yakınları
  ndaki Greenwich'tir. Buranın seçilmesinde meridyenlerin
  kutuplardan geçmesi etkili olmamıştır.
  Yanıt E

 • Aynı meridyen üzerinde yer alan noktaların yerel saatleri aynıdır.
 • Not:Aynı meridyen üzerinde yerel saatin aynı olmasının nedeni Güneşin önünden aynı anda geçmeleridir.

  Örnek:

  Aşağıdakilerden hangisi, şekildeki X ve Y noktaları için yıl boyunca birbirinin aynıdır?
  A) Gündüz süresi
  B) Yerel saat
  C) Güneş ışınlarının geliş açısı
  D) Hâkim rüzgâr yönü
  E) Yağış rejimi
  Çözüm:
  Aynı numaralı meridyen güneşin önünden aynı anda geçeceği için yerel saat farkı olmaz.
  Yanıt B

  Örnek:
  İki meridyen arasındaki uzaklığın Ekvator'dan kutuplara gidildikçe azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Dünya'nın şeklinin geoid olması
  B) Meridyen boylarının eşit olması
  C) Paraleller arasında kalan meridyen yaylarının eşit olması
  D) Eksenin Ekvator düzlemini dik kesmesi
  E) Ekvator düzlemi ile ekliptiğin çakışmaması
  Çözüm:
  Dünya'nın küresel şeklinden dolayı meridyenlerin arası Ekvator'dan kutuplara doğru daralır.
  Yanıt A

  Örnek:
  Aşağıdaki haritada, Rize ile Bingöl il merkezlerinin yakınından geçen boylam gösterilmiştir.

  Haritadaki bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi Rize ve Bingöl'de aynıdır?
  A) Yerel saat
  B) Bitki örtüsü
  C) Yıllık sıcaklık ortalaması
  D) Ekvator'a olan uzaklık
  E) Başlangıç meridyenine olan uzaklık

  Çözüm:
  Rize ve Bingöl aynı boylam üzerinde yer almaktadır. O halde yerel saatlerininde aynı olması gerekir.
  Yanıt A

  Örnek:

  Yukarıdaki haritada verilen M, N, P, R ve S noktaları aşağıdakilerden hangisi bakımından, yıl boyunca birbirlerinin aynıdır?
  A) Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı
  B) Güneş karşısından geçiş hızı
  C) Gün içinde gölge boyunun en kısa olduğu an
  D) süresi
  E) Güneş ışınlarının düşme açısı

  Çözüm:
  Verilen merkezler aynı boylamda bulunurlar. Dolayısıyla gün içinde gölge boyunun en kısa olduğu anı yani öğle vaktini aynı anda yaşarlar.
  Yanıt C

  bahar yayınevi uyarı
  Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
  YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

  Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)