Dil

Dil

 • Dil, tat alma orgıdır. Ayrıca konuşmaya, çiğnemeye ve yutmaya da yardımcı olur.
 • Dil çizgili kaslardan yapılıdır. Üzeri epitel doku ile örtülüdür.
 • Dilin üst yüzeyinde tat alma tomurcukları () bulunur.
 • Dilimizde yaklaşık 9.000 – 10.000 kadar papilla vardır.
 • Gırtlak ve yutak düzeyinde de az miktarda papilla yer alır.
 • Tat almakla görevli almaç hücreler papilla içinde bulunur.
 • Almaç hücrelerinin keni sinir değildir. Dış uçlarında mikrovillus bulunan özelleşmiş hücrelerdir.
 • Almaç uyarıldığında, almaç hücrelerine yakın uzanan sinir liflerinde impuls oluşur.
 • İnsan dilinin ayırt edebildiği tatlı, acı, ekşi ve tuzlu olmak üzere dört temel tat duyu vardır.
 • Dilin her tarafında bu tatlar alınmakla berer, dil ucunda tatlıyı, ön yanlarda tuzluyu, arka yanlarda ekşiyi, arkasında ise acıyı algılayan tat tomurcukları daha ladır.
 • Tatların algılanmasında besinlerin kokusu, görünümü ve sıcaklığı da etkilidir. Sıcak olan besinlerde ler buharlaşarak burunda koku alma almaçlarını uyarır.
 • Grip gibi hastalıklarda, mukus burun boşluğunu (koku alma almaçlarını) örter. Bu da koku alma duyusu azaldığı için besinlerin tadı tam olarak algıla


ÖRNEK: İnsanda, reseptörleri benzer biçimde uyarılan iki duyu,aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?
A) İşitme – Koklama B) Tatma – Görme C) İşitme – Tatma D) Dokunma – Koklama E) Koklama – Tatma
1992 ÖYS

ÇÖZÜM: Burunda ve dilde kreseptör bulunur. Tat alma ve koklama duyularının algılanabilmesi için uyaranların mukusta çözünebilen maddeler olması gerekir. Burunda ve
dilde kemoreseptör bulunur.
Yanıt E

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)