Biyoloji 2

Deri

Deri

Deri Deri vücudun bütün yüzeyini örten, bir veya birkaç tabakadan oluşmuş koruyucu bir yapıdır. Canlı türüne göre deride kıl, tırnak, pul, telek, deri bezleri ve reseptörler bulunur. Deri, dokunma duyusunun algılanmasını sağlayan organımızdır. İnsan derisi üst deri (epidermis) ve alt deri (dermis) olmak üzere iki tabakadan oluşmuştur. a. Üst Deri (Epidermis) Derinin üst tabakasıdır. Çok katlı epitel dokudan […]

Dil

Dil

Dil Dil, tat alma organıdır. Ayrıca konuşmaya, çiğnemeye ve yutmaya da yardımcı olur. Dil çizgili kaslardan yapılıdır. Üzeri epitel doku ile örtülüdür. Dilin üst yüzeyinde tat alma tomurcukları (papilla) bulunur. Dilimizde yaklaşık 9.000 – 10.000 kadar papilla vardır. Gırtlak ve yutak düzeyinde de az miktarda papilla yer alır. Tat almakla görevli almaç hücreler papilla içinde bulunur. Almaç […]

Burun

Burun

Burun Burun koku alma organıdır. Dıştan bir kabartı olarak görülen burnun içi geniş bir boşluktur. Buraya burun boşluğu denir. Burun boşluğunun iç yüzeyi epitel doku ile örtülüdür. Epitel dokuda koku alma hücreleri ve goblet hücreleri bulunur. Goblet hücrelerinden salgılanan mukus, burna giren havanın temizlenmesini ve nemlendirilmesini sağlar. Burun boşluğunda bulunan kıllar solunum havasındaki toz zerreciklerinin tutulmasını sağlar. Koku alma […]

İşitme Olayı

İşitme Olayı

İşitme Olayı  Kulak kepçesi ile toplanan ses dalgaları kulak kanalı boyunca ilerler ve kulak zarını titreştirir.  Bu titreşimler orta kulaktaki çekiç, örs ve üzengi kemikleri tarafından oval pencereye iletilir.  Titreşimler oval pencereden kohlea içindeki endolenfe aktarılır.  Vestibular ve timpanik kanallar içindeki sıvıyı titreştiren ses dalgaları korti organını uyarır.  Korti organında oluşan impulslar işitme sinirleri […]

Kulak

Kulak

Kulak Kulak işitme ve denge organıdır. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere üç bölümden oluşmuştur. a. Dış Kulak Kulak kepçesi, dış kulak yolu ve kulak zarından oluşur. Kulak kepçesi kıkırdak dokudan yapılmıştır. Dış kulak yolu S şeklinde bir borudur. Dış kulak yolunda kulak kiri salgılayan bezler bulunur. Kulak yolunun başlangıcında ince tüyler bulunur. Kulak kiri ve […]

Görme Olayı

Görme Olayı

Görme Olayı Cisimlerden göze gelen ışınlar ilk önce korneada (saydamtabaka) kırılır. Göz bebeğinden geçerek göz merceğinde kırılır ve sarı lekeye düşer. Sarı lekede net fakat ters görüntü oluşur. Kör noktadan çıkan sinirler görüntüyü beyindeki görme merkezine iletir. Beyinde düz, net ve renkli görüntü oluşur. Cisimden gelen ışık ışını >Kornea >Göz bebeği >Göz merceği >Camsı cisim >Sarı leke >Görme siniri […]

Göz

Göz

Göz Göz, ışığa duyarlı reseptörleri (fotoreseptörleri) içeren ve görme olayını gerçekleştiren organdır. Göz görme işinde doğrudan görevli olan göz küresi ve bunları koruyan yapılardan oluşmuştur. Gözün Yardımcı Organları Kaşlar, kirpikler, göz kapakları, göz yaşı bezleri ve göz yuvarlağını göz çukuruna bağlayan kaslar gözü koruyan yardımcı organlardır. Kaşlar çok sayıda kıl içeren ve deriden oluşmuş kabartılardır. Her gözde altta ve […]

Duyu Organları

Duyu Organları

Duyu Organları Canlının iç ve dış ortamında meydana gelen değişiklikler özel hücreler tarafından algılanır. Bu hücreler aldıkları uyarıları enerjinin bir çeşidinden başka bir çeşidine çevirirler. Beyne iletilen uyarılar burada değerlendirilip cevap oluşturulur. Böylece belirli bir duyu alınmış olur. Duyu organlarında bulunan ve uyartıları alıp sinir hücrelerine aktaran özel hücrelere reseptör (almaç) denir. Reseptörlerin her biri, […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)