sabit reklam
Kulak

 • Kulak işitme ve denge organıdır. , ve iç kulak olmak üzere üç bölümden oluşmuştur.

a. Dış Kulak

 • , dış kulak yolu ve kulak zarından oluşur.
 • Kulak kepçesi kıkırdak dokudan yapılmıştır.
 • Dış kulak yolu S şeklinde bir borudur. Dış kulak yolunda kulak kiri salgılayan bezler bulunur.
 • Kulak yolunun başlangıcında ince tüyler bulunur.
 • Kulak kiri ve tüyler, tozlar ve yabancı cisimlere karşı kulağı korur.
 • Dış ortamdan gelen ses dalgaları, kulak kepçesi ile toplanarak kulak yoluna iletilir.
 • Ses dalgaları dış kulak ile orta kulak arasında bulunan kulak zarını titreştirir.
 • Kulak zarı bağ dokusundan yapılmış, ince ve yarı saydam bir yapıdır.

b. Orta Kulak

  • Çekiç, örs ve üzengi kemiklerinin bulunduğu bölümdür.
  • Çekiç kemiği kulak zarına bağlıdır.
  • Üzengi kemiği ise iç kulağın başlangıcı olan oval pencere ile bağlantılıdır.
  • Orta kulakta bulunan kemikler ses titreşimlerini kuvvetlendirerek iç kulağa iletirler.
  • Orta kulakta, kulağı yutağa bağlayan östaki borusu bulunur.
  • Östaki borusu orta kulak ile dış ortam arasındaki basıncı ayarlayarak kulak zarının patlamasını engeller.
  • Orta kulak iç kulağa oval ve yuvarlak pencereler ile bağlanır.

kulak_yapisi

c.

 • Hem işitmeyle hem de dengeyle ilgili yapıların bulunduğu bölümdür.
 • İç kulaktaki yapılar kafatasında bulunan kemik labirent içine gömülü durumdadır.
 • İç kulakta bulunan işitmeyle ilgili kısım salyangoz (kohlea) dur.
 • Salyangoz, kendi ekseni etrafında 2,5 kez helezon gibi dönmüş bir yapıdır.
 • Salyangoz içinde, üç kanal vardır. Ortak tepe noktalı, koni şeklinde olan bu kanallar birbirlerinden zarla ayrılmıştır.
 • Bu kanallardan üsttekine vestibular kanal, alttakine timpanik kanal denir.
 • İki kanalın ortasında kalan ise kohlear kanaldır.
 • Vestibular kanal oval pencereye, timpanik kanal yuvarlak pencereye bağlıdır.
 • Vestibular ve timpanik kanalda perilenf denilen sıvı, kohlear kanalda ise endolenf denilen sıvı bulunur.
 • İşitme reseptörlerini içeren yapı korti organıdır.
 • Korti organı kohlear kanalda, vestibular kanal ile timpanik kanalı ayıran bazilar zar (temel zar) üzerinde bulunur.
 • Korti organının serbest olan sinir uçları endolenf sıvısı içinde bulunur.
 • İç kulakta bulunan denge ile ilgili yapılar yarım daire kanalları ve bunları kohleaya bağlayan vestibüldür.
 • Vestibülün iç kısmında birbirine dik açıyla konumlanmış tulumcuk ve kesecik denilen iki odacık vardır.
 • Yarım daire kanalları üç tanedir ve birbirine dik açı yapacak şekilde bağlantılıdır.
 • Bu şekilde her düzlemde bir yarım daire kanalı olması sağlanmıştır.
 • Kanalların her biri iki ucu ile tulumcukla bağlantılıdr.
 • Her kanalın bağlantı yerlerinden birinde ampulla denilen şişkin bir bölge bulunur.
 • Yarım daire kanalları ile tulumcuk ve keseceğin içi endolenşe doludur.
 • Kesecik ve tulumcuğun iç yüzeyi silli hücreler ile kaplıdır.
 • Bu keselerin içinde otolit denilen kalsiyum karbonattan oluşmuş küçük taşlar bulunur.
 • Otolitler yerçekiminin etkisi ile titrek tüylü duyu hücrelerine basınç yapar.
 • Vücudun pozisyonu değişince otolitlerin baskı yaptığı hücre grubu değişir, beyinciğe farklı impulslargider.
 • Bu yeni durum beyincikte değerlendirilerek vücudun durumu belirlenir ve denge sağlanmış olur.
 • Yarım daire kanallarının içi de silli ve duyarlı hücrelerle kaplıdır.
 • Bu kanallarda otolit bulunmaz. Kanaldaki endolenfin hareketi silli hücreleri uyarır. Baş döndürülünce sıvı hareketinde gecikme olur.
 • Üç kanaldan gelen farklı uyartılar beyinde birleştirilir ve başın pozisyonu belirlenir.

kulak

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)