sabit reklam
İşitme Olayı

  •  Kulak kepçesi ile toplanan kulak kanalı boyunca ilerler ve kulak zarını titreştirir.
  •  Bu titreşimler orta kulaktaki çekiç, örs ve üzengi kemikleri tarafından oval pencereye iletilir.
  •  Titreşimler oval pencereden kohlea içindeki endolenfe aktarılır.
  •  Vestibular ve timpanik kanallar içindeki sıvıyı titreştiren ses dalgaları korti organını uyarır.
  •  Korti organında oluşan impulslar işitme sinirleri ile beyne iletilir ve burada değerlendirilir.

Ses dalgaları > Kulak kepçesi > Kulak yolu > Kulak zarı > Çekiç > Örs > Üzengi > Oval pencere > Vestibular kanal > Kohlea kanalının üst zarı >Endolenf >Korti >İşitme sinirleri >Beyinde işitme merkezi

kulak

Örnek: İnsanda, sesin algılanmasında,
I. Otolitlerin reseptörler üzerinde yer değiştirmesi
II. Reseptörlerin (sıvıdaki dalgalar aracılığıyla) mekanik olarak uyarılması
III. Uyarının mukus aracılığıyla reseptöre iletilmesi
olaylarından hangileri rol oynar?
A) YalnızI B)YalnızII C)I ve II D) I ve III E) II ve III
1994 ÖYS

Çözüm: İç kulaktaki tulumcuk ve kesecik içinde otolit denilen taşlar bulunur. Vücudun pozisyonu değişince otolitlerin basınç yaptığı hücre grubu değişir. Bu şekilde vücudun
dengesi sağlanır. Salyangozun içinde bulunan sıvı, ses dalgaları ile hareketlendirilir. Bu dalgalar korti organını uyarır. Oluşan impuls sinirlerle beyne iletilir ve işitme sağlanır. Uyarının mukus aracılığı ile reseptörü uyarması dilde ve burunda olur.
Yanıt B

ornek_kulak

Çözüm: Östaki borusu orta kulak ile dış ortam arasında hava basıncını dengeler. Orta kulak kemikleri ses dalgalarının şiddetini arttırır. İşitme reseptörleri salyangozda bulunur.
dış kulaktan gelen ses dalgalarını orta kulağa iletir. Korti organı farklı frekanstaki ses dalgalarını impulsa çevirir.
Yanıt E

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)