sabit reklam
Elektriksel Alan Kuvvet Çizgileri

  • Elektrik alan kuvvet çizgileri ile ifade edilir.

elektriksel_alan
Zit_yukler

  • birbirine yaklaştırıldığında (+) yükten çıkan elektrik alan çizgileri (–) yüke doğru yönelir.
  • Aynı cins yüklerden oluşan sistemin elektrik alan çizgileri şekildeki gibi olur.

Ayni_cins_yukler

  • Yüklü levhaların elektrik alanı şekildeki gibidir.

sabit_negatif_yuk

  • Pozitif (+) yüklü levha ile sabit negatif yükün etkisi ile oluşan elektrik alan çizgileri şekildeki gibidir.

Yuklu_bir_iletken

 

Elektrik alan çizgilerinin Özellikleri

1. Elektrik alan çizgilerin yönü (+) dan (–) ye doğrudur.
2. Elektrik alan çizgileri birbirini kesmezler.
3. Elektrik olan çizgilerinin sıklığı, elektrik alan ile doğru orantılıdır. Alanın şiddetli olduğu yerlerde çizgilerdaha sık, zayıf olduğu yerlerde çizgiler daha seyrektir.
4. Elektrik alan vektörleri elektrik alan çizgilerine teğettir.

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)