sabit reklam
Elektriksel Potansiyel Enerji

  • Durgun elektrik yükleri zıt işaretli ise birbirine doğru yaklaştırılırken elektriksel kuvvetler iş yapar, yükler aynı işaretli ise elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır. her iki durumda da yapılan iş elektriksel potansiyel enerjiye dönüşür.
  • Ep ile gösterilir Skaler bir büyüklüktür ve birimi Joule dür.

elektrik_enerjisi

  • q1 ve q2 yüklerinden oluşan elektrik potansiyel enerjisinin işareti,elektrik potansiyel enerji skaler olduğundan yüklerin işaretine bağlıdır.
  • Yükler aynı cins yüklü ise potansiyel enerji pozitif, zıt cins yüklü ise potansiyel enerji negatiftir.

uzaklik_kuvvet

  • Sistemdeki q2 yükünün q1 den uzaklaşarak sonsuza gitmesi halinde pozitif olan potansiyel enerji azalarak sonsuzda sıfır olur.
  • Bu durumda kuvvet-uzaklık grafiğindeki taralı alan bize q2 yükünü sonsuza götürmek için yapılması gereken işi yani cisimler arasındaki potansiyel enerjiyi verir.
bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)