sabit reklam
Fonksiyonlarda Limit

Yukarıdaki y = f(x) fonksiyonunun grafiğine göre,

x = 2,4 için y = 5,4
x = 2,2 için y = 5,2

grafikte x = 2 noktasının sağından x azalan değerlerle yaklaştıkça y değerlerinin y = 5 noktasına yaklaştığı görülür.

Böylece f(x) fonksiyonunun x = 2 noktasındaki sağdan limiti 5 tir denir.

x = 1,6 için y = 1,8
x = 1,8 için y = 1,2

grafikte x = 2 noktasının solundan x artan değerlerle yaklaştı kça y değerlerinin y = 1 noktasına yaklaştığı görülür.

Böylece f(x) fonksiyonunun x = 2 noktasındaki soldan limiti 1 dir denir.

y = f(x) fonksiyonunun grafiği yukarıda verilmiştir.
Buna göre, x in 0,1,2,3,4 değerlerinden bazıları için var olan limitleri toplamı kaçtır?
A)6 B)7 C)8 D)9 E)10

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)