sabit reklam
Geniş Açıların Trigonometrik Oranları

Yatay Eksene Göre

0, π, 2π, 3π, … açılarında trigonometrik fonksiyonlar isim değiştirmezler.

Düşey Eksene Göre

açılarında trigonometrik fonksiyonlar isim değiştirirler.

ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir?

ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?


sin25° = k olmak üzere,
tan(–205°).cos155°
ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir?

cot2y = 2
olduğuna göre, cos(–6x – 11y) ifadesinin değeri kaçtır?


x = sin50°
y = sin170°
z = cos310°
olduğuna göre, x, y, z arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisidir?
A) z < y < x B) y < z < x C) y < x < z D) x < y < z E) x < z < y

x = sin50°
y = sin170° = sin(180° – 10°) = sin10°
z = cos310° = cos(270° + 40°) = sin40°
sin10° < sin40° < sin50° olduğuna göre, y < z < x bulunur.Yanıt B


a = sin110°
b = cos350°
c = tan190°
olduğuna göre, a, b, c arasındaki sıralama aşağıdakilerden hangisidir?
A) a < b < c B) b < a < c C) b < c < a D) c < a < b E) c < b < a

a = sin110° = sin(90° + 20) = cos20°
b = cos350° = cos(360° – 10°) = cos10°
c = tan190° = tan(270° – 80°) = cot80°bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)