Matematik 2 (LYS)

Geniş Açıların Trigonometrik Oranları

Geniş Açıların Trigonometrik Oranları

Yatay Eksene Göre 0, π, 2π, 3π, … açılarında trigonometrik fonksiyonlar isim değiştirmezler. Düşey Eksene Göre açılarında trigonometrik fonksiyonlar isim değiştirirler. ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisidir? ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? sin25° = k olmak üzere, tan(–205°).cos155° ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? cot2y = 2 olduğuna göre, cos(–6x – 11y) ifadesinin değeri kaçtır? x = sin50° y = […]

Trigonometrik Fonksiyonların İşaretleri

Trigonometrik Fonksiyonların İşaretleri

olduğuna göre, k nın alabileceği kaç farklı tamsayı değeri kaçtır? A)1 B)2 C)3 D)4 E)5 k nın alabileceği tamsayı değerleri 0, 1, 2, 3 olduğundan k sayısı 4 farklı tamsayı değeri alır. Yanıt D sin310°, cos290°, tan195°, cot165° ifadelerinin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? A) +, +, +,– B)+, –, +,– C)–, +, +,– D) –, […]

Trigonometrik Fonksiyonlar

Trigonometrik Fonksiyonlar

Sinüs Ve Kosinüs Fonksiyonları y = 0 doğrusuna veya x eksenine kosinüs ekseni, x = 0 doğrusuna veya y eksenine sinüs ekseni denir. OAH dik üçgeninde, Tanjant Ve Kotanjant Fonksiyonları x = 1 doğrusuna tanjant ekseni, y = 1 doğrusuna kotanjant ekseni denir. [OA nın tanjant eksenini kestiği noktanın ordinatı yı, kotanjant eksenini kestiği noktanın […]

Birim Çember

Birim Çember

Merkezi orijin ve yarıçap uzunluğu 1 br olan çembere birim çember veya trigonometrik çember denir.

45° nin Trigonometrik Oranları

45° nin Trigonometrik Oranları

ifadesinin değeri kaçtır?

30° ve 60° nin Trigonometrik Oranları

30° ve 60° nin Trigonometrik Oranları

30° ve 60° nin Trigonometrik Oranları

Dik Üçgende Bir Dar Açının Trigonometrik Oranları

Dik Üçgende Bir Dar Açının Trigonometrik Oranları

toplamı kaçtır? A = tan10°.tan15°.tan20°.tan25° B = tan65°.tan70°.tan75°.tan80° olduğuna göre A.B çarpımı kaçtır? A) 1 B) tan35° C) cot35° D) sin35° E) cos35° ifadesinin sadeleşmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) –cosx B) –sinx C) 1 D) cosecx E) secx (secx + cosecx).sinx – 1 ifadesinin sadeleşmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) –1 B)1 C) tanx D) cotx […]

Esas Ölçü

Esas Ölçü

olmak üzere, eşitliğini sağlayan açısının esas ölçüsü denir. 2020° lik açının esas ölçüsü kaç derecedir? A) 190 B) 200 C) 220 D) 280 E) 320 –1480° lik açının esas ölçüsü kaç derecedir? A) 320 B) 300 C) 280 D) 260 E) 240

Açıyı Ölçme Birimleri

Açıyı Ölçme Birimleri

Derece Çember yayının 360 eşit yay parçasına bölenmesiyle elde edilen parçalardan her birini gören merkez açının ölçüsü 1 derece dir. – Tam çember yayının ölçüsü 360° dir. – 1 derece 60 dakikaya eşittir. 1° = 60′ – 1 dakika 60 saniyeye eşittir. 1′ = 60″ Grad Çember yayının 400 eşit yay parçasına bölünmesiyle elde edilen […]

Yönlü Açı

Yönlü Açı

Saatin dönme yönünün tersi yönündeki açılar pozitif yönlü açılar, saatin dönme yönündeki açılar negatif yönlü açılardır.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)