sabit reklam
Trigonometrik Fonksiyonların İşaretleri

olduğuna göre, k nın alabileceği kaç farklı tamsayı değeri kaçtır?
A)1 B)2 C)3 D)4 E)5

k nın alabileceği tamsayı değerleri 0, 1, 2, 3 olduğundan k sayısı 4 farklı tamsayı değeri alır.
Yanıt D


sin310°, cos290°, tan195°, cot165°
ifadelerinin işaretleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?
A) +, +, +,– B)+, –, +,– C)–, +, +,– D) –, +, –, + E) –, +, +, +


310° IV bölgede olduğundan, sin310° nin işareti (–) dir.
290° IV. bölgede olduğundan, cos290° nin işati (+) dır.
195° III. bölgede olduğundan, tan195° nin işareti (+) dır.
165° II. bölgede olduğundan, cot165° nin işareti (–) dir.
sin310°, cos290°, tan195°, cot165° ifadelerinin işaretleri sırasıyla –, +, +, – bulunur.
Yanıt C

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)