sabit reklam
Trigonometrik Fonksiyonlar

Sinüs Ve Kosinüs Fonksiyonları

y = 0 doğrusuna veya x eksenine kosinüs ekseni, x = 0 doğrusuna veya y eksenine sinüs ekseni denir.
OAH dik üçgeninde,

Tanjant Ve Kotanjant Fonksiyonları

x = 1 doğrusuna tanjant ekseni, y = 1 doğrusuna kotanjant ekseni denir.
[OA nın tanjant eksenini kestiği noktanın ordinatı yı, kotanjant eksenini kestiği noktanın apsisi ise yı verir.bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)