sabit reklam
İki nokta arasındaki potansiyel fark

 

  • Elektrik alan içindeki birim yükü birim noktadan başka bir noktaya taşımak için elektriksel kuvvetlere karşı yapılan işe denir.

İki_nokta_arasindaki_potansiyel_fark

  • q yükünü elektrik alan içindeki A noktasından B noktasına götürmek için elektriksel kuvvetlere karşı yapılan iş W ise;

W : q.VAB
W : q (VB – VA) dır.
W : elektriksek kuvvetlere karşı yapılan iş (J)
q : yük (C)
VB : B noktasının potansiyeli (V)
VA : A noktasının potansiyeli (V)

  • Burada, VAB pozitif ise +q yüklü cismi A noktasından B noktasına götürmek için elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılırken –q yüklü cismi A noktasından B noktasına götürmek için elektriksel kuvvetler iş yapar.
  • VAB negatif ise +q yüklü ismi A noktasından B noktasına götürmek için elektriksel kuvvetler iş yaparken, –q yüklü ismi A noktasından B noktasına götürmek için elektriksel kuvvetlere karşı iş yapılır.

Özellikler

potansiyel
duzgun_elektrik

yuklu_pareleller

ornek

cozumm

ÖRNEK: Elektrikle yüklü K, L iletken kürelerinden K’nin yarıçapı r,elektrik potansiyeli V; L’ninkiler de sırasıyla 2r, 2V dir.
Küreler birbirine dokundurulup ayrıldıklarında, kürelerin yeni yükleri için ne söylenebilir?
A) İkisininki de değişmez.
B) İkisininki de artar.
C) İkisininki de azalır.
D) K’ninki artar, L’ninki azalır.
E) K’ninki azalır, L’ninki artar.
1996 ÖYS

cozum_001

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)