İnsanda Solunum Sistemi

İnsanda Solunum Sistemi

 • Solunum sisteminin, oksijeni alıp karbondioksiti vücuttan uzaklaştırmasının yanında başka görevleri de vardır.
 • Konuşma seslerinin oluşması, mikroplara karşı vücudu  vb.
 • Solunum sistemi organları, işlevlerini yapmak üzere özelleşmiş yapılara sahiptir.
 • İnsanda solunum sistemi; burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve akciğerlerden oluşur.

Burun

 • Burun iç yüzeyinde mukus bezi, koku alma reseptörleri, siller bulunur.
 • Alınan hava mukus tarafından nemlendirilir.
 • Burnun iç yüzeyindeki kılcal damarlar havayı ısıtır. Kıllar,yabancı cisimlerin (toz vs.) tutulmasını sağlar.

burun

Yutak (Farinks)

 • Ağız ve burun boşluğunun birleştiği yerdir. Yutak alınan havanın soluk borusuna geçmesini sağlar.

Gırtlak (Larinks)

 • Soluk borusunun başlangıç kısmıdır.
 • Yutak ile soluk borusunu birbirine bağlar.
 • Gırtlağın üst açıklığına glottis denir ve yutma esnasında epiglottis (küçük ) tarafından kapatılmasının dışında, sürekli açıktır.
 • Gırtlak kıkırdaktan yapılmıştır, içinde ses telleri bulunur.
 • Sakin durumda iken ses telleri birbirinden ayrı durur.
 • Ses meydana gelirken birbirine yaklaşır ve kısmen temas ederler.
 • Hava ses tellerini titreştirir, ses oluşur.
 • Ağız, dil, diş, dudaklar, farinks (yutak) sayesinde gırtlakta oluşan ses konuşma şekline döner.

gırtlak

 

Soluk Borusu (Trake)

 • Soluk borusu, gırtlağın devamı olup yemek borusunun ön tarafında yer alır ve bronşlara kadar uzanır.
 • Çapı 2 cm, uzunluğu 10 – 12 cm kadardır. Üst üste dizilmiş yarım ay şeklindeki kıkırdak halkalardan oluşur.
 • Epitel hücreleri silli (titrek tüylü) dir. Burada mukus salgılayan goblet hücreleri bulunur.
 • Mukus, soluk borusunun iç yüzeyinin nemli kalmasını sağlar ve havadaki küçük tozları tutar.
 • Bu tozlar, sillerin yutağa doğru hareketleri sayesinde mukusla birlikte ağızdan dışarı atılır.
 • Soluk borusunu astarlayan içteki dokudan sonra düz  demetleri yer alır.
 • Soluk borusu akciğerlere yaklaştığında iki kola ayrılır. Bu kollardan her birine bronş denir.
 • Bronşlar, akciğer içinde bronşçuk denilen daha ince borucuklara ayrılır.
 • Bronşçuklar da alveollere açılır.

Akciğerler

 • Akciğerler göğüs kafesindeki boşlukta bulunur.
 • Göğüs boşluğu ile karın boşluğu diyafram kası ile ayrılır.
 • Diyafram, akciğerleri alttan çevreler.
 • Akciğerler sağ ve sol akciğer olmak üzere iki tanedir.
 • Sağ akciğer üç bölmeli (loplu), sol akciğer iki bölmeli (loplu) dir.
 • Sol akciğerin sağ akciğerden daha küçük olmasının sebebi alt tarafında kalbin bulunmasıdır.

Akcigerler

 • Akciğerlerin üzeri pleura zarı ile örtülüdür. Bu zar iki katlı dır. Akciğerleri basınç ve darbeden korur.
 • Akciğerlerde gaz değişimini sağlayan çok sayıda hava keseleri yani alveol bulunur. Alveoller akciğer solunum yüzeyini arttırırlar.
 • Tek katlı epitel dokudan oluşan alveollerin etrafı çok sayıda kılcal kan damarları ile çevrilidir.
 • Alveollere giren havanın oksijeni difüzyonla kılcal damarlara geçer, alyuvarlardaki hemoglobin ile birleşir.
 • Karbondioksit ise kandan difüzyonla alveollere geçer, dışarı atılır.

akciger

alveol_kanallari

akciger_ve_alveoller

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)