Biyoloji 2

Solunumun Kontrolü

Solunumun Kontrolü

Solunumun Kontrolü Solunumun kontrolü sinirsel ve kimyasal yollarla sağlanır. Sinirsel kontrol, beyindeki solunum merkezleri tarafından yapılır. Soluk alma merkezinden gelen impulslar (1) diyafram ve kaburgalar arası kasların kasılmasını sağlar ve soluk alınır. Diğer impuls (2) pnömotaksik merkeze ve oradan da soluk verme merkezine (3) gider. Aynı zamanda soluk alma ile akciğerlerde meydana gelen gerginliği algılayan reseptörlerden de vagus siniri […]

Kanda Karbondioksit Taşınması

Kanda Karbondioksit Taşınması

Kanda Karbondioksit Taşınması Doku hücrelerinde oluşan CO2, kılcaldamarın toplardamar ucundan kana geçer. Kana geçen CO2 önce hemoglobinle birleşir, karboaminohemoglobini (karboksi hemoglobin) oluşturur. Alyuvarlarda CO2 nin büyük bir kısmı hemoglobinden ayrılır ve karbonik anhidraz enziminin etkisiyle H2O ile birleşerek ve karbonik asit (H2CO3) oluşturur. Karbonik asit iyonlaşarak H+ ve HCO3 – e (bikarbonat) dönüşür. Doku kılcallarında oluşan H+, hemoglobin ile bağlanarak akciğer kılcallarına […]

Kanda Oksijen Taşınması

Kanda Oksijen Taşınması

Kanda Oksijen Taşınması İnsanda vücuda alınan oksijenin % 98 i alyuvarlardaki hemoglobinle, % 2 si kan plazması ile çözünmüş halde taşınır. Oksijen, alveollerden difüzyonla akciğer kılcallarına girer sonra kan plazmasından alyuvarlara geçer. Alyuvarlarda hemoglobinle birleşerek oksihemoglobini oluşturur. Oksihemoglobin akciğer toplardamarı ile önce kalbe gider. Kalpten aort atardamarı ile tüm dokulara pompalanır. Oksijenin hemoglobinle birleşmesi ya da ayrılması kandaki O2 […]

Oksijen ve Karbondioksitin Taşınması

Oksijen ve Karbondioksitin Taşınması

Oksijen ve Karbondioksitin Taşınması Kanda bulunan solunum pigmentleri sayesinde kanın oksijen tutma ve taşıma kapasitesi yüksektir. Solunum pigmentlerinin yapısında protein bulunur. Ayrıca demir, bakır gibi elementler de yer alır. Pigmentler kana özel rengini verirler. Hayvan gruplarında pigmentlerin çeşidi ve kandaki yeri farklılık gösterir. Omurgalılar ile bazı omurgasızlarda solunum pigmenti hemoglobindir. Hemoglobin omurgasızlarda plazmada, omurgalılarda ise alyuvarda bulunur. Hemoglobin (hem […]

Soluk Alıp Verme Mekanizması

Soluk Alıp Verme Mekanizması

Soluk Alıp Verme Mekanizması İnsanda soluk alıp verme; kaburgalar arası kaslarla, diyafram kasının kasılıp gevşetmesiyle meydana gelir. Soluk Alma Oksijence zengin havanın solunum yollarından geçerek alveollere dolmasına soluk alma denir. Soluk alırken;  Diyafram kasılır (düzleşir).  Kaburgalar arası kaslar kasılır.  Göğüs boşluğu hacmi artar, iç basınç azalır.  Akciğerler genişler.  Karın boşluğu hacmi azalır, […]

İnsanda Solunum Sistemi

İnsanda Solunum Sistemi

İnsanda Solunum Sistemi Solunum sisteminin, oksijeni alıp karbondioksiti vücuttan uzaklaştırmasının yanında başka görevleri de vardır. Konuşma seslerinin oluşması, mikroplara karşı vücudu koruma vb. Solunum sistemi organları, işlevlerini yapmak üzere özelleşmiş yapılara sahiptir. İnsanda solunum sistemi; burun, yutak, gırtlak, soluk borusu ve akciğerlerden oluşur. Burun Burun iç yüzeyinde mukus bezi, koku alma reseptörleri, siller bulunur. Alınan hava mukus tarafından nemlendirilir. Burnun iç […]

Hayvanlarda Solunum

Hayvanlarda Solunum

Hayvanlarda Solunum Hayvanlar aleminde solunum organları hayvan gruplarına göre çeşitlilik gösterir. Bunlar deri, trake, solungaç ve akciğerdir. Solunum organlarının ortak özellikleri:  Geniş solunum yüzeyi bulundururlar.  İnce bir epitel doku ile örtülüdürler.  Trakeler hariç yapılarında bol miktarda kılcal kan damarı bulunur.  Yüzeyleri nemlidir.  Su canlılarında dışa, kara canlılarında (kuruma tehlikesinden dolayı) içe doğru […]

Bitkilerde Solunum

Bitkilerde Solunum

Bitkilerde Solunum Bitkiler hücre solunumunda oluşan karbondioksit ve suyu, fotosentezde; fotosentez sonucu oluşan besin ve oksijeni de hücre solunumu için kullanırlar. Fotosentez sonucu oksijenin fazlası atmosfere verilir, ihtiyaç halinde atmosferden karbondioksit alınır. Bitkiler gündüz hem fotosentez hem solunum, gece ise sadece solunum yaparlar. Bitkilerde gaz alışverişinde etkili olan yapılar: – Stomalar (gözenekler) – Lentiseller (kovucuklar) – Köklerdir. Stoma (Gözenek) Yapraklarda […]

Bir Hücrelilerde Solunum

Bir Hücrelilerde Solunum

Bir Hücrelilerde Solunum Bir hücrelilerde solunum yani gaz alış verişi hücre yüzeyi ile yapılır. Dış ortamla doğrudan temas halinde olduklarından özel bir solunum sistemine gerek yoktur. Difüzyonla gaz alışverişi sağlanır.

Solunum Sistemi

Solunum Sistemi

Solunum Sistemi Canlıların büyüyüp gelişmesi, hareket etmesi, üremesi ve tüm sistemlerini çalıştırabilmesi için enerjiye gereksinimleri vardır. Bu enerji, besin maddelerinin hücrelerde parçalanmasıyla elde edilir. Canlıların çoğu besin maddelerini oksijenle yıkarak enerji sağlarlar. Oksijen alabilmek için bir çok yardımcı organ gelişmiştir. Solunum organlarıyla yapılan gaz alışverişine dış solunum denir. Hücrelerle kan ya da diğer vücut sıvıları arasındaki gaz alışverişine iç solunum (hücre solunumu) […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)