Solunumun Kontrolü

Solunumun Kontrolü

 • Solunumun kontrolü sinirsel ve kimyasal yollarla sağlanır. Sinirsel kontrol, beyindeki solunum merkezleri tarafından yapılır.
 • Soluk alma merkezinden gelen impulslar (1) diyafram ve kaburgalar arası kasların kasılmasını sağlar ve soluk alınır.
 • Diğer impuls (2) pnömotaksik merkeze ve oradan da soluk verme merkezine (3) gider.
 • Aynı zamanda soluk alma ile akciğerlerde meydana gelen gerginliği algılayan reseptörlerden de vagus siniri ile soluk verme merkezine bir diğer impuls (4) ulaşır.
 • 3 ve 4 numaralı impulsların soluk verme merkezine ulaşması,bu merkezden soluk alma merkezini inhibe edici bir diğer impulsun (5) gönderilmesine yol açar.
 • Soluk alma merkezinin durması ile 1 numaralı impuls kesilir ve soluk verilir.
 • Bu sırada 2 numaralı impulsun başlatmış olduğu olaylar ve 4 numaralı impuls da kesileceği iç sonuçta inhibe edici 5 numaralı impulsun da kesilmesi görülür.
 • Böylece, soluk alma merkezinin tekrar faaliyete geçmesine ve yukarıda sayılan olayların tekrarlanmasına sebep olur ve de soluk alıp verme ard arda meydana gelir.

soluk_alip_verme

 • Soluk alış veriş ı kandaki CO2 miktarı ile ayarlanır.
 • Kandaki CO2 artması asitliğin artmasına neden olur, kanın pH ı düşer. Asitliği artan kan omurilik soğanını uyarır.
 • Otonom sinirler diyafram ve kaburga kaslarını uyararak kasılmalarını sağlar. Soluk alışveriş hızı artar.
 • Hızla CO2 atılıp, O2 alınır. Kanın asitliği azalıp, pH normale döner.
 • Homeostasi sağlanır.

solunum

Şemada verilen numaraların açıklanması:

 • I. Soluk alırken O2 alveollere girer. Soluk verirken CO2 atılır.
 • II. O2, alveollerden kana difüzyonla geçer. Aynı yolla CO2 alveol kılcallarındaki kandan alveole verilir.
 • III. Oksijence zengin kan önce akciğerlerden kalbe, oradan da vücut hücrelerine gönderilir.
 • IV. O2 kandan vücut hücrelerine, CO2 de vücut hücrelerinden kana difüzyonla geçer.
 • V. CO2 ce zengin kan dokulardan kalbe, oradan da akciğerlere getirilir.
 • VI – IX maddelerde kandaki CO2 miktarının yükselmesi ile oluşan değişiklikler görülmektedir.
 • VI. Kandaki yüksek CO2 miktarı, kalpteki ve kan ındaki kimyasal reseptörleri uyarır.
 • VII. Bu reseptörler, sinir uyarılarını omurilik soğanındaki solunum merkezine gönderir.
 • VIII. Solunum merkezi de diyafram ve kalbe uyarılarını gönderir. Fazla CO2 nin oluşması solunumu hızlandırır.
 • IX. Kalbe gelen uyarılar kalbin çalışmasını hızlandırır.

Bundan dolayı çok daha fazla kan, akciğerlere pompalanarak temizlenir.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)