İntegral İle Alan Bulma

1. y = f(x) fonksiyonu ile x = , x = b doğruları ve x ekseni (y = 0 doğrusu) arasında kalan bölgenin alanı,

001

x = f(y) fonksiyonu ile y = a, y = b doğruları ve y ekseni (x = 0 doğrusu) arasında kalan bölgenin alanı,

002

2.

001

002

003

y = f(x) ve y = g(x) eğrileri arasında alan bulunurken
f(x) = g(x) denkleminin kökleri integralin sınırları olarak alınır.

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

036

037

038

039

040

041

042

043

044

045

şekilde O merkezli dörtte bir yayı, [AC] de A(0,4), C(2,0) noktalarını birleştiren doğru parçasıdır.
Buna göre, aşağıdaki integrallerden hangisi taralı alanı verir?

001

002

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)