İntegral Ile Hacmi Bulma

1. y = f(x) fonksiyonu x =a, x = b doğruları ve x ekseni arasında kalan bölgenin x ekseni etrafında 360° döndürülmesi ile oluşan cismin hacmi,

001

2. x = f(y) fonksiyonu y = a, y = b doğruları ve y ekseni arasında kalan bölgenin y ekseni etrafında 360° döndürülmesi ile oluşan cismin hacmi,

002

3. y = f(x) ve y = g(x) fonksiyonları ile x = a ve x = b doğruları arasında kalan bölgenin x ekseni etrafında 360° döndürülmesi ile oluşan cismin hacmi,

001

4. x = f(y) ve x = g(y) fonksiyonları ile y = a ve y = b doğruları arasında kalan bölgenin y ekseni etrafında 360° döndürülmesi ile oluşan cismin hacmi,

002

5. y = f(x) fonksiyonu x = a, x = b ve y = k doğruları arasında kalan bölgenin y = k doğrusu etrafında 360° döndürülmesi ile oluşan cismin hacmi,

001

6. y = f(x) ve y = g(x) fonksiyonları ile x = a ve x = b doğruları arasında kalan bölgenin y = k doğrusu etrafında 360° döndürülmesi ile oluşan cismin hacmi,

002

7. x = f(y) ve x = g(y) fonksiyonları ile y =a ve y = b doğruları arasında kalan bölgenin x = k doğrusu etrafında 360° döndürülmesi ile oluşan cismin hacmi,

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)