sabit reklam
İzoterm Haritaları

İzoterm Haritaları

  • Eşit sıcaklıktaki noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğrilere izoterm denir. Bu izoterm eğrilerinden oluşan eğrilerle çizilen haritalara da izoterm haritaları denir.
  • İzoterm haritaları gerçek ve indirgenmiş sıcaklık haritaları olmak üzere 2’ye ayrılır. Bu haritaların çiziminde enlem, denizellik, karasallık, okyanus akıntıları gibi faktörler etkili olmaktadır. İndirgenmiş izoterm haritalarında yükselti faktörü etkisizdir. Her yer 0 m’ye indirilerek çizilir.
  • Sıcaklık haritaları incelendiğinde eğriler kuzey yarımkürede daha fazla sapar. Güney yarımkürede ise eğriler daha düzgün, enleme daha uygun olarak uzanır. Bu özelliğin nedeni Kuzey yarımkürede karaların, güney yarımkürede ise denizlerin daha geniş yer kaplamasıdır.

Ocak Ayı İndirgenmiş İzoterm Haritasına Göre

Ocak_ayi_izoterm_haritasi
– Dünya’nın en sıcak yeri Oğlak Dönencesi çevresidir.

  • Nedeni ise Güneş ışınlarının geliş açısı, nem azlığı ve alçalıcı hava hareketleridir.

– Dünya’nın en soğuk yereleri Kuzey Asya ve Sibirya’dır. Nedeni enlem ve karasallıktır.
– Eğriler karaların daha fazla olduğu Kuzey yarımkürede daha fazla saparken Güney yarımkürede daha düzgün uzanır.
– Kıtaların batı ve doğu kıyılarında sıcaklık eğrilerinindalgalandığı görülür. Bunun nedeni okyanus akıntılarıdır.
– En düşük ve en yüksek sıcaklıklar arasındaki fark KYK’de, GYK’ye göre daha fazladır. Nedeni karasallık.

Temmuz Ayı İndirgenmiş İzoterm Haritasına Göre

temmuz_ayi_izoterm_haritasi
– Dünya’nın en sıcak yerleri 30° Kuzey enlemi çevresi ve Orta Doğu’dur. Nedeni karasallık, nem azlığı ve alçalıcı hava hareketleridir.
– Dünya’nın en soğuk yeri ise Güney kutbudur. Nedeni enlem ve karasallıktır.
– Kuzey yarımkürede yaz mevsimi olduğu için 0°C eğrisi yok gibidir. Bunun nedeni karaların fazla ısınmasıdır.
– 25°C eğrisine bakıldığında Güney yarımkürede ekvator üzerindeyken Kuzey yarımkürede 35° – 40° enlemlerine kadar uzanır. Bunun nedeni karaların fazla ısınması ve Güneşin geliş açısıdır.
– Kıtaların batı ve doğu kıyılarında sıcaklık eğrilerinin dalgalandığı görülür.Bunun nedeni okyanus akıntılarıdır.

Yıllık İndirgenmiş İzoterm Haritasına Göre

yillil_indirgenmis_izoterm_haritasi
– Dünya’nın en sıcak yeri 30° enlemleri çevresidir. Bunun nedeni karasallık ve dinamik yüksek basıncın etkisidir.
– Dünyanın en soğuk yerleri kutup bölgeleridir. Bunun nedeni enlem ve karasallıktır.
– En sıcak yerlerinde en soğuk yerlerinde kuzey yarım kürede yer alması karaların oranının fazla olmasıyla açıklanır.
– Kuzey yarımkürede eğrilerin daha fazla sapmasının nedeni karaların fazla olmasıdır.

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)