sabit reklam
Kondansatörlerin Bağlanması

 • Devredeki sığaların depolayacağı yükü tek başına depolayan sığaya eşdeğer sığa denir. “Ceş” ile gösterilir.

1.

 • Kondansatörlerin birinin (+) ucunun diğerinin (–) ucuna bağlanmasıyla elde edilen bağlamadır.

Seri_Baglama

 • Seri bağlı kondansatörlerde herbir kondansatörün yükü birbirine ve sistemin toplam yüküne eşittir.
 • qtoplam = q1 = q2 = q3= q
 • Üretecin uçları arasındaki potansiyel fark herbir kondansatörün uçları arasındaki potansiyel farkların toplamı kadardır.

potansiyel_enerji

  • Buna göre, seri bağlı kondansatörlerde eşdeğer sığa en küçük kondansatörün sığasından daha küçüktür.
  • q = C.V olduğundan,
  • C1 > C2 > C3 ise V1 < V2 Yani sığası büyük olan kondansatörün uçları arasındaki gerilim daha küçüktür.
  • Özdeş n tane kondansatör seri bağlanırsa eşdeğer sığa; Ceş =C/n olur.

2.

 • Kondansatörlerin + uçlarının, + uçlara, – uçların – uçlara her iki uçlarının da bir arada olacak şekilde bağlanmasıyla elde edilen bağlamadır.

parelel_baglanma

 • Paralel bağlı kondansatörlerde herbir kondansatörün uçları arasındaki potansiyel fark üretecin uçları arasındaki potansiyel farka eşittir.
 • V = V1 = V2 = V3
 • Devredeki toplam yük herbir kontansatörde biriken yüklerin toplamına eşittir.
 • qtoplam = q1 + q2 + q3
 • q = C.V ise;
 • Ceş.V = C1.V1 + C2V2 + C3.V3
 • Ceş = C1 + C2 + C3 + ……
 • Buna göre, paralel bağlı kondansatörlerde eşdeğer sığa en büyük kondansatörün sıgasından daha büyüktür.
 • q = C.V olduğundan;
 • C1 > C2 > C3 ise q1 > q2 > q3 tür.
 • Yani sığası büyük olan kondansatörde daha fazla yük birikir.

kondansator_001

 • Özdeş n tane kondansatör paralel bağlanırsa eşdeğer sığa; Ceş = n.C olur.
bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)