sabit reklam
Makedonya Türkleri – (Turan İlleri)

Türkleri
( İlleri)

Nüfus : 91.500
Bulundukları başlıca şehirler : Üsküp, Manastır , Gostivar , Kalkandelen, Ohri, Resne
İlk göç : 14.yy .
Bölgedeki Türk toplulukları : Bulgaristan Türkleri
Siyasi ve idari konumları : Bulundukları ülkenin idari yapısına uymaktadırlar .Kosova ve Sancak’ta Türk Demokratik Birliği Hareketi Türkler’i temsil etmektedir .

 

TARİHÇE
Makedonya’dan bir çok kavim gelip geçmiştir. Hunlar, Avarlar, Kumanlar, Peçenekler ve Osmanlı Türkleri uzun süre bölgede yaşamışlardır. 1300 yılından sonra da Anadolu’dan Makedonya’ya çok sayıda Türk göçmen .yerleştirilmiştir. 1953 yılında, Makedonya’da 203.000 Türk yaşarken bu nüfus bugün 97 .500’e inmiştir.

 


EKONOMİ
Makedonya’da Türkler tarım, hayvancılık ve ticaretle uğraşmaktadırlar.

 

Siyasi Yapı
Makedonya’da bugün ”Türk Demokratik Birliği” kurulmuş ve bölgede yaşayan Türkleri temsil etmektedir. Makedonya’da Türkçe gazete, dergi yayınlanmakta olup, aynı zamanda Türkçe radyo yayınları da yapılmaktadır.

 

EĞİTİM
Makedonya’da Türkler arasında eğitim Türkçe’dir. Doğu Makedonya’da dört yıllık Türkçe eğitim alma hakkı vardır. Halen mevcut ilköğretim kurumlarında 264 öğretmen görev yapmaktadır.
Gostlvar’da bir genel lise ve bir meslek lisesi ile Kalkandelen’de bir meslek Ii- sesinde Türkçe öğretim yapılmaktadır. Üsküp’te de bir lise’de Türkçe öğretim verilmektedir. Üsküp ve Manastır Üniversitesinde Türklere çok az bir kontenjan ayrılmaktadır. Ülkede ayrıca Türk özel teşebbüsünün açtığı Türk okulları vardır. bu okullara yoğun ilgi göstermektedir. Ayrıca,
Kosova ve Sancak bölgesinde de Türklerin sayısı 2.000’e ulaşmıştır. Burada Türkler Türkçe eğitim görmekte olup en çok Priştine kentinde toplanmışlardır.

|» “Turan İlleri” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)