sabit reklam
Mutlak Değer Fonksiyonu

|f(x)| fonksiyonunun değer kümesi sıfıra eşit veya sıfırdan büyüktür.

Mutlak değer fonksiyonunun içini sıfır yapan noktalar fonksiyonun kritik noktalarıdır. Bu kritik noktalara
göre, önce fonksiyon parçalı fonksiyon şeklinde yazılır.

x < 0 olmak üzere, f(x) = x +|–x| + |x| + 3 olduğuna göre, f(–4) kaçtır? A) –1 B)0 C)1 D)3 E)7

x < 0 için, |–x| = – x tir. x < 0 için, |x| = –x tir. f(x) = x + (–x) + (–x) + 3 f(x) = –x + 3 olur. f(–4) = –(–4) + 3 = 4 + 3 = 7 bulunur. Yanıt E

f(x) = |x – 3| + x
fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

f(x) = |x – 2| + |x|
fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

Yukarıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği çizilmiştir.
Buna göre, h(x) = |f(x)| + 2f(x) fonksiyonunun grafiğini çiziniz.|y + 4| = x – 1
fonksiyonunun grafiğini çiziniz.bahar yayınevi uyarı


Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)