Matematik 2 (LYS)

Fonksiyonların En Geniş Tanım Kümesi

Fonksiyonların En Geniş Tanım Kümesi

Polinom fonksiyonu için, tanımlı olduğundan tanım kümesi R dir. biçimindeki kesirli fonksiyonlar paydayı sıfır yapan x değerleri dışındaki bütün reel sayılarda tanımlıdır. biçimindeki fonksiyonların en geniş tanım kümesi g(x) fonksiyonunun tanım kümesidir.

Tek Ve Çift Fonksiyonlar

Tek Ve Çift Fonksiyonlar

f(–x) = – f(x) ise f fonksiyonuna tek fonksiyon denir. f(–x) = f(x) ise f fonksiyonuna çift fonksiyon denir. Aşağıdakilerden hangisi çift fonksiyondur?

Tam Değer Fonksiyonunun Grafiği

Tam Değer Fonksiyonunun Grafiği

fonksiyonunun grafiğini çizmek için, önce x in değişim aralığı bulunur. Örnekler fonksiyonunun aralık uzunluğu

Tam Değer Fonksiyonunun Özellikleri

Tam Değer Fonksiyonunun Özellikleri

denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) [17, 18) B) (18, 19) C) (18, 19] D) [18, 19) E) [18, 19] denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? A) [6,7] B)[6,7) C)(6, 7] D) (6, 7) E) [5, 6) denkleminin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? eşitsizliğinin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

Tam Değer Fonksiyonu

Tam Değer Fonksiyonu

olmak üzere, x ten büyük olmayan en büyük tamsayıya x in tam değeri denir ve şeklinde gösterilir.

İşaret (Signum) Fonksiyonu

İşaret (Signum) Fonksiyonu

biçiminde tanımlanan fonksiyona işaret (signum) fonksiyonu denir. İşaret (signum) fonksiyonunun görüntü kümesi {–1, 0, 1} dir. İşaret fonksiyonunun içini sıfır yapan noktalar fonksiyonun kritik noktalarıdır. Bu kritik noktalara göre, önce fonksiyon parçalı fonksiyon şeklinde yazılır. x < y < 0 olmak üzere, sgn(x – y) + sgn(–x) + |y – x| ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? […]

Mutlak Değer Fonksiyonu

Mutlak Değer Fonksiyonu

|f(x)| fonksiyonunun değer kümesi sıfıra eşit veya sıfırdan büyüktür. Mutlak değer fonksiyonunun içini sıfır yapan noktalar fonksiyonun kritik noktalarıdır. Bu kritik noktalara göre, önce fonksiyon parçalı fonksiyon şeklinde yazılır. x < 0 olmak üzere, f(x) = x +|–x| + |x| + 3 olduğuna göre, f(–4) kaçtır? A) –1 B)0 C)1 D)3 E)7 x < 0 […]

Parçalı Fonksiyonlar

Parçalı Fonksiyonlar

Tanım kümesinin alt aralıklarında farklı birer fonksiyon olarak tanımlanan fonksiyonlara parçalı fonksiyon denir. x = a noktası f(x) fonksiyonunun kritik noktasıdır. x = a ve x = b noktaları f(x) fonksiyonunun kritik noktalarıdır. olduğuna göre, f(–5) + f(0) + f(4) toplamı kaçtır? A) 10 B) 12 C) 16 D) 18 E) 20 şeklinde tanımlanan fonksiyonun […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)