Motivasyon Mucizesi (Ulaş Kaplan) – Roman (Kitap) Özeti

Motivasyon Mucizesi

 (Ulaş Kaplan)

KİTABIN ADI : Motivasyon Mucizesi
KİTABIN YAZARI : Ulaş KAPLAN
YAYIN EVİ VE ADRESİ : Yayıncılık Tünel
BASIM TARİHİ : Ekim 1998

KİTABIN YAYIM MAKSADI

Başarı ve mutluluğun eylem kılavuzu

KİTABIN BÖLÜM BÖLÜM ÖZETİ

1. BÖLÜM KENDİNİZE İNANMAK

Motivasyon başarılı bir yaşamın anahtarıdır. Yaşamda başarılı olmak için,öncelikle ne yapacağımızı bilmemizi sağlayacak bilgeliğe nasıl yapacağımızın bilgisine ve bunu gerçekleştirmek için de iç motivasyona ihtiyacımız vardır. İçten motive olan kişi düşünceyi eyleme dönüştürür, hedeflerini belirler ve onlara ulaşmak için harekete geçer.

Kişinin motive olabilmesi için öncelikle kendine güvenmesi şarttır. Kendimize biz inanırsak başkaları da inanır ve güvenir. Kendine inanmak; özgüvenin dingin ve huzurlu bir aklın anahtarıdır.

İçimizde birçok gizli yetenekler vardır ve bu gizli yetenekler kullanıldığında mucizeler yaratabilirler. Motive olarak bu gizli yeteneklerimizi açığa çıkarmak mümkündür. Amaçlarımıza ulaşmanın temel koşulu olumlu düşünmedir. Bu olumlu düşünme eyleme geçmek için ateşlenmelidir. Bunun için gerekli olan kıvılcım coşkudur. Motivasyonun düzeyi coşkumuzla orantılıdır. Eylemi kendini motive etmenin motoru olarak düşündüğümüzde, coşku bu motorun yağıdır.Yüz Temel Eser Özetleri, Kitap Özetleri, Roman Özetleri, Yüz Temel Eser, Özet

İyi bir bellek, yaratıcılık, bilinç ve bilinçaltında istersek geliştirip açığa çıkarabileceğimiz diğer gizli güçlerimizdir. Bilinç akıldır. Düşünmemizi sağlar, gördüklerimizi kaydeder ve kararlar verir. Bilinçaltı ise bilincimizin aldığı tüm bilgilerin deposudur. İstek ve heves ne kadar büyükse bilinçaltının harekete geçmesi için giden sinyal de o kadar güçlü olur.

Yaşamda sürekli olan tek şey değişimdir. Kendini motive eden kişi; gelişmeye açıktır. Gelişmenin değişme olduğunu ve değişmenin de bilinenden bilinmeyene atlayarak riskler içerdiğini kabul ederiz. Değişmeyen hiçbir şey gelişemez. Değişime uyum sağlayanlar, kazananlardır. Değişime uymayanlar gelişemezler ve düşünsel ve fiziksel olarak ölürler.

2. BÖLÜM EN İYİSİNİ YAPMAK :

Başarılı bir motivasyon için enerjiye gereksinimimiz vardır. Ve ancak sağlam bir vücut bizi enerji, uyumluluk ve mutlulukla ödüllendirecektir. Sağlığın bütününü yalnız vücut değil akıl ve ruh da içerir. Bu yaklaşım,her insanın kendine özgü olduğunu kabul eder. Herbirimizin fiziksel, düşünsel ve ruhsal açıdan formumuzun doruk noktasına ulaşmak için en iyi yolu keşfetmemiz gerektiğini belirtir. Kişilik çoğu zaman başkalarıyla iletişim kurma tarzımız olarak düşünülür. “Yankılanan etki” ise kişiliğin temel bir yönüdür. İnsanlara onların bize davranmalarını istediğimiz şekilde davranmalıyız. Motivasyon, başkalarını bizim için bir şeyler yapmaya teşvik eder. Başarılı olmak için insanların yardımına gereksinimimiz vardır. Çünkü kendi başımıza amaçlarımıza ulaşmamız imkansızdır. Kendimize değer vermiyorsak çevreye saygı gösteremez ve olumlu iletişim kuramayız ve buna göre iletişim kendimizi başka bir kişinin düşüncesine yansıtmaktır.

3. BÖLÜM ENGELLERİ AŞMAK :

Fethedip yenmemiz gereken ve aklımızda bulunan üç düşman endişe, şüphe ve korkudur. Bunları yenmemiz gerekir yoksa onlar bizim amaçlarımıza ulaşma yeteneğimizi ve yaşama arzumuzu yok ederler. Bu duyguları tümüyle yenmek mümkündür ama motivasyon ve eylem gerektirir. Kaygılar kişisel bağımsız ve kişiye bağlı kaygılar olmak üzere ikiye ayrılır. Kişiden bağımsız kaygılarla ilgili insanın yapabileceği bir şey yoktur; ama kişiye bağlı kaygılardan biri olan şimdiyi ve geleceği ilgilendiren kaygılar bizim denetimimizdedir. Başarısızlık insanı umutsuzluğa itebilir. Oysa başarısızlıklarımızdan işlerin nasıl yapılmayacağını öğreniriz. Mesaj şudur: Bırakmadığımız ve denemekten vazgeçmediğimiz sürece asla yenilmiş değilsiniz. Öyleyse hatalar yararlıdır; başarı yolundaki kilometre taşlarıdır.

4. BÖLÜM HAZIRLANMA :

Yaşam fırsatlarla doludur. Bunların bir kısmını kendimiz yaratırız, bazıları da tanrının lütfudur. Başarı ve fırsat, şans dışında bir şeye bağlı olacaksa kontrolü ele almalıyız. Önce amaçlarımızı belirleyip hedeflerimize ulaşmak için zamanımızı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekir. Zamanımızı yeniden yapılandırmanın ve onu verimli kullanmanın başlı başına motive edici bir yardım olduğunu görürsek başarılı olmamız çok daha kolaylaşacaktır. Başarı bir yaşam felsefesidir. Bu da sevgiyle başlar. Her şeyi ve herkesi gerçekten sevmeyi öğrendiğimizde mutluluğu ve başarının sırrını bulmuş oluruz.

Motive olan kişiler, başarı için başkalarının yardımının gerektiğini bilerek kendi yaşamlarının sorumluluklarını alırlar. Kendi başına düşünmek ve hareket etmekten korkmazlar. Yaşam yoluna çıktığımızda bütünüyle diğer insanların desteğiyle ilerleriz. Ama bu destekler zamanla çekileceğinden kendi ayaklarımız üzerinde durmamız gerekecektir. Bu yüzden kendimize karşı bir sorumluluğumuz vardır;bu da bağımsızlığımız için çalışmaktır. Bu olgunlaşma sürecidir. Olgunlaşmanın en önemli yönü de amaçlarımıza doğru ve tutarlı olarak çalışma disiplinidir. Olgunlaşma süreci doğru kararları vermekle de yakından ilgilidir. Bu amaçlarımıza ulaşma yolunda ilerlememizin ve insanlarla iletişimimizi olumlu yönde etkiler. Bağımsızlık eski şeylere takılmadan ama dünden gelen güçlerimiz üzerinde yükselerek zorlukları ve fırsatları karşılamak için sürekli bu güne uyum sağlamaktır. Bağımsızlık eylem gerektirdiğinde harekete “biz”im geçmemiz, kararları “biz”im vermemiz, sorumluluğu “biz”im kabul etmemiz demektir. Sonuç olarak bağımsızlık değişimi kabul etme ve değişime uyum sağlama becerisi gerektirir.

5. BÖLÜM SEVGİ VE İNANÇ :

İnsanları sevebilmek için, ilk önce kendimizi sevmeliyiz. Sevgi iyi bir kişiliği, minnettarlığı, dürüstlüğü, güldürü yeteneğini içerir. Sevgi güç ve eylemdir. Tüm engelleri aşarak bize tüm kapıları açar;çünkü sevgimiz başkalarını da üretir ve çoğaltır. İnsanın kendisini sevmesi “kendini beğenmişlik” veya bencillik değildir. Bu bizim tanrının bir ifadesi ve eşsiz bir insan olduğumuzu bilmektir. Kişisel mutluluk sorunları çözmede bize güç verir, acıyı yenmemize yardım eder, tüm insanları düşünmemizi sağlar. Sevgi; insanoğlunun en büyük motivasyon kaynağıdır o da Tanrı'ya imandan doğar.

Gelecekle ilgili herkesi zorlayan ve herkese fırsat veren bir yön vardır. İşlerin, olayların, ilgilendiğimiz şeylerin daha iyi olmasını isteriz ve çoğumuz işlerin daha iyi gideceğine inanırız. Sorunlar yüzünden bugünü ve geçmişi kötülesek bile geleceğin daha iyi olacağı inancına sahip oluruz. Yaşamda büyük hayal kırıklıklarına uğramış kişilerde bile gelecekle ilgili belli bir iyimserlik vardır. Her şeyin daha iyi olacağına olan inanç kendimize bir göz atmamız gerektirir, çünkü yaşam gelişecekse hareket etmesi gerekenler bizleriz.

6. BÖLÜM KENDİMİZİ MOTİVE EDEREK HAREKETE GEÇME :

Motivasyonun amacı eyleme geçmektir. Düşünceleri yaşama geçirme isteği en az bu düşünceler kadar önemlidir. Gerçekleştirmek için büyük bir azimle yanıp tutuştuğumuz amaçlarımız varsa eyleme geçecek motivasyona sahibiz demektir. Eylem onları gerçekleştirmenin tek yoludur. Motive olan kişi denetimi eline almalı, kendini güçlerini ve zayıflıklarını tanımalı ve belirlediği amaç uğruna her şeyini verebilmelidir. Başarılı bir eylemi, mutlu sona ulaşan eylem olarak düşünebiliriz. Bu nedenle başarılı bir yaşamın tek yolu kendi yönümüzü belirlemek ve harekete geçmektir. Bu akarsuda sal kullanmaya benzer; kürek çekmeye devam etmeliyiz yoksa kendimizi kayalıklarda buluruz.

Dünya yakalanmayı bekleyen fırsatlarla doludur ve bu fırsatlardan en iyi şekilde yararlanmanın yolu bir an evvel eyleme geçmektir. Yaşama verebileceklerimizin en iyisini verebilmeliyiz ki alabileceğimizin en iyisini alalım.

SONUÇ

A. . KİTABIN ANAFİKRİ

Çağdaş dünyanın düzeni, insanları, başarıyı ve mutluluğu yakalamanın tesadüflere bağlı olduğuna inandırılabilir ancak attığımız adımlarda motivasyonun ilkelerini uygulamıyorsak, tesadüflerin getirdiği imkanlardan nasıl yararlanacağımızı bilemeyiz. Dolayısıyla, yaşamdan istediğimiz şeyleri elde edebilmek için öncelikle motivasyona ihtiyacımız olacaktır.

B. KİTABIN GETİRDİĞİ YENİLİKLER

Motivasyon genel anlamda kişilerin başka kişileri harekete geçirmesi olarak algılanmış ve tanımlanmıştır. Oysa bu kitap iki farklı türden bahsederek iç motivasyonu da dış motivasyona eklemiştir. Bu kitap bütünüyle iç motivasyon üzerinedir. Başka bir deyişle kişinin kendi içinden çıkaracağı “eyleme dönük” güçtür. Kendimizi başarıya hazırlamamıza, sorunları aşmamıza yardım ederek motivasyonun bizim için neler yapabileceğini göstermektedir.

C. GENEL DEĞERLENDİRME VE TEKLİFLER

Kitap, okuyucuya doğuştan hakkı olan umudu, şevki, yaşama sevincini ve bunları elde edebilecek gücün kişinin kendi içinde olduğunu hatırlatmaktadır. Hayallerinden kendini ayıran cam bölmeyi kaldıracak güç her insanda vardır. Yeter ki insan, kendi iç dünyasının muhteşemliği ve sınırsız gücüyle ”merhabalaşsın”.

Bu kitap bize bu olanağı vermeyi amaçlamaktadır. Motivasyonun yaşamımızda mucizeler yaratabilmesinden, amaçlarımıza ulaşmamızda bize yardım edebilmesinden, gelişerek mutluluğu yakalamamızı sağlayabilmekten bahsetmektedir. Başarılı yaşamın anahtarı nasıl “motivasyon” ise bu kitabın anahtarı da biziz.

Bu kitaptaki gerçekçi ve uygulanabilir ilkeler bizi aydınlatarak, belirli beceriler geliştirmemizi, yaşamamızı etkin bir şekilde planlamamızı ve zamanımızı bilgece kullanmamızı sağlayacaktır. Kitapta, insanların iç motivasyonla ulaştıkları başarılar birçok gerçek ve güncel örneklerle ifade edilmiştir. Diğer taraftan aynı , değişik bölümlerde benzer şekilde ifade edildiğinden bazı bölümler birbirinin tekrarı mahiyetindedir. İyi bir çeviri ile, cümlelerin kısa net ve açık olması,dilin akıcılığı, kitabı zevkle okunur ve anlaşılır hale getirmiştir.

|» Roman Özetleri Sayfasına Dön! « |

 Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)