Polinom Fonksiyonların Grafikleri

f fonksiyonunun tanım kümesi bulunur.

f fonksiyonunun en büyük dereceli teriminin limiti bulunur.

Limit 001 olur.

002

ise grafik III. bölgeden başlar IV. bölgede biter.

f fonksiyonunun x ve y eksenlerini kestiği noktalar bulunur.

y = 0 denkleminde çift katlı kök var ise f fonksiyonu

x eksenine teğettir. y = 0 denkleminde tek katlı kök var ise f fonksiyonu x eksenini keser.

f fonksiyonunun ekstremum noktaları bulunur.

f fonksiyonunun dönüm noktası bulunur.

f fonksiyonunun ve türevinin işaret tablosu oluşturulur.

İşaret tablosundaki bilgilere göre grafk çizilir.

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

Yukarıda grafiği verilen y = f(x) üçüncü dereceden fonksiyonun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

001

002

003

Yukarıda grafiği verilen y = f(x) üçüncü dereceden fonksiyonun denklemi aşağıdakilerden hangisidir?

001

002

003

üncü dereceden fonksiyonun simetri merkezi fonksiyonun dönüm noktasıdır.

001

002

fonksiyonunun simetri merkezi A (1, 6) noktası olduğuna göre, a + b toplamı kaçtır?
A) 3 B)2 C)1 D)0 E) – 1

003

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)