Grafikler

Logaritmik Ve Üstel Fonksiyonların Grafikleri

Logaritmik Ve Üstel Fonksiyonların Grafikleri

Logaritmik ve üstel fonksiyonların grafiklerinin çiziminde genel çizim kuralları uygulanır. Dönüm noktalarını bulmak için ikinci türevinin işareti de incelenir. f(x) = ln(x – 4) fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri

Trigonometrik Fonksiyonların Grafikleri

Trigonometrik fonksiyonun periyodu bulunur.  Eksenleri kestiği noktalar bulunur.  Fonksiyon kesirli ise düşey asimptot bulunur.  Fonksiyonun ekstremum noktaları bulunur.  Fonksiyonun dönüm noktaları bulunur.  İşaret tablosu yapılır.  Grafik çizilir. f(x) = 2cos2x – 1 fonksiyonunun grafiğini çiziniz. aralığında grafik çizilir. Elde edilen grafik diğer aralıklarda periyodun genişliği kadar tekrarlanır.

İrrasyonel Fonksiyonların Grafikleri

İrrasyonel Fonksiyonların Grafikleri

fonksiyonunun grafiğini çiziniz. fonksiyonunun grafiğini çiziniz. fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

Rasyonel Fonksiyonların Grafikleri

Rasyonel Fonksiyonların Grafikleri

Polinom fonksiyonun grafik çiziminde yapılan işlemler ile fonksiyonun asimptotları bulunarak rasyonel fonksiyonun grafiği çizilir. fonksiyonunun grafiğini çiziniz. fonksiyonunun grafiğini çiziniz. fonksiyonunun grafiğini çiziniz. fonksiyonunun grafiğini çiziniz. fonksiyonunun grafiğini çiziniz. fonksiyonunun grafiğini çiziniz. fonksiyonunun simetri merkezi aşağıdakilerden hangisidir? A) (2,8) B)(2,6) C)(2,5) D) (2, 2) E) (2, 1) olduğundan y = 5 yatay asimptottur. f(x) fonksiyonunun […]

Polinom Fonksiyonların Grafikleri

Polinom Fonksiyonların Grafikleri

f fonksiyonunun tanım kümesi bulunur. f fonksiyonunun en büyük dereceli teriminin limiti bulunur. Limit olur. ise grafik III. bölgeden başlar IV. bölgede biter. f fonksiyonunun x ve y eksenlerini kestiği noktalar bulunur. y = 0 denkleminde çift katlı kök var ise f fonksiyonu x eksenine teğettir. y = 0 denkleminde tek katlı kök var ise […]

Eğik ve Eğri Asimptot Örnekleri

Eğik ve Eğri Asimptot Örnekleri

fonksiyonunun eğik asimptotlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? fonksiyonunun eğik asimptotlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? A) y = x – 2 B) y = x C) y = x + 1 D) y = x + 2 E) y = x + 4 fonksiyonunun eğik asimptotlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? fonksiyonunun eğik asimptotlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

Eğik ve Eğri Asimptot

Eğik ve Eğri Asimptot

biçimindeki rasyonel fonksiyonunda P(x) in derecesi Q(x) in derecesinden büyük ise eğik veya eğri asimptot vardır. P(x) in derecesi Q(x) in derecesinden 1 büyük ise f(x) fonksiyonunun eğik asimptotu vardır.  P(x) in derecesi Q(x) in derecesinden 2 veya daha büyük ise f(x) fonksiyonunun eğri asimptotu vardır.  Eğik veya eğri asimptot bulunurken pay paydaya […]

Yatay Asimptot

Yatay Asimptot

ise y = a doğrusu f(x) fonksiyonunun yatay asimptotudur. şeklinde bir rasyonel fonksiyon olsun. ii) n < m ise y = 0 doğrusu yatay asimptottur. iii) n > m ise yatay asimptot yoktur. Bu durumda fonksiyonun eğik veya eğri asimptotu vardır. f(x) eğrisi yatay asimptotu kesebilir. fonksiyonunun yatay asimptotu aşağıdakilerden hangisidir? A) y = 0 […]

Düşey Asimptot

Düşey Asimptot

ifadelerinden en az biri sağlanıyor ise x = a doğrusu f(x) fonksiyonunun düşey asimptotudur. fonksiyonunun düşey asimptotu aşağıdakilerden hangisidir? A) x = – 2 B) x = – 1 C) x = 1 D) x = 2 E) x = 4 fonksiyonunun düşey asimptotu aşağıdakilerden hangisidir? A) x = 0 B) x = 1 C) […]

Asimptot

Asimptot

Eğrinin sonsuzda teğet olduğu doğruya ya da eğriye asimptot denir. Eğri x eksenine dik bir doğru ise düşey asimptottur. x = a doğrusu düşey asimptot  Eğri y eksenine dik bir doğru ise yatay asimptottur. y = b doğrusu yatay asimptot Eğri x ve y eksenlerine dik olmayan bir doğru ise eğik asimptottur. y = […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)