sabit reklam
Rasyonel Fonksiyonların Grafikleri

Polinom fonksiyonun grafik çiziminde yapılan işlemler ile fonksiyonun asimptotları bulunarak rasyonel fonksiyonun grafiği çizilir.

001

fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

002

003

004

fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

005

006

007

008

fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

009

010

011

fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

012

013

014

015

fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

016

017

018

019

fonksiyonunun grafiğini çiziniz.

020

021

022

001

fonksiyonunun simetri merkezi aşağıdakilerden hangisidir?
A) (2,8) B)(2,6) C)(2,5) D) (2, 2) E) (2, 1)

002

olduğundan y = 5 yatay asimptottur.
f(x) fonksiyonunun simetri merkezi asimptotların kesim noktası olduğundan simetri merkezi (2, 5) noktasıdır.
Yanıt C

bahar yayınevi uyarı


Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)