Eğik ve Eğri Asimptot

001 biçimindeki rasyonel fonksiyonunda P(x) in derecesi Q(x) in derecesinden büyük ise eğik veya eğri asimptot vardır.

P(x) in derecesi Q(x) in derecesinden 1 büyük ise f(x) fonksiyonunun eğik asimptotu vardır.

P(x) in derecesi Q(x) in derecesinden 2 veya daha büyük ise f(x) fonksiyonunun eğri asimptotu vardır.

Eğik veya eğri asimptot bulunurken pay paydaya bölünür ve bölüm alınır.

002

Bölüm B(x) eğik veya eğri asimptotun denklemini verir.

001

fonksiyonunun eğik asimptotu aşağıdakilerden hangisidir?
A) y = x + 10 B) y = 2x + 1 C) y = 2x + 7 D) y = 3x + 5 E) y = 3x + 11

002

001

002

003

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)