sabit reklam
Sel ve Taşkınlar

 • Sel; Dünya’nın büyük bir bölümünde çok sık görülür. Afete dönüştüğünde büyük can ve mal kayıplarına neden olur.

Sel_ve_Taskinlar

Nedenleri;

 • Sağanak yağışlar
 • Yüzey şekillerinin eğimli olması
 • Akarsu drenaj sisteminin bozuk olması
 • Toprağın yağışı zemine yeterince sızdırmaması
 • Betonlaşma
 • Orman tahripleri
 • Alçak düzlüklerin ve akarsu yataklarının yerleşime açılması

Sonuçları;

 • Can ve mal kayıplarına neden olur.
 • Yerleşim alanları su baskınlarına uğrar.
 • Tarım alanları ve ürünler zarar görür.
 • Erozyon ve heyelan olayları hız kazanır.
 • İnsanlar evsiz ve işsiz kalırlar.
 • İçme suları kirlenir, salgın hastalıklar yayılır.
 • Yerleşim yerlerinin alt yapıları kullanılamaz duruma gelir.

Sel ve Taşkınlara Karşı Alınması Gereken Önlemler

 • Erken uyarı ve halka duyuru sistemleri kurulmaı
 • Akarsuların su seviyeleri kontrol altında tutulmalı
 • Taşkın setleri yapılmalı
 • Akarsu yatakları temizlenmeli
 • Akarsu havzaları ağaçlandırılmalı
 • Riskli bölgelerde yerleşmeye izin verilmemeli
 • Halk bilinçlendirilmeli
 • Acil eylem planı oluşturulmalı, afet koordinasyonu tek merkezden sağlanmalı
bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)