Bizim Kalemimizden

Kumkapı’nın Özellikleri

Kumkapı’nın Özellikleri

Kumkapı,  İstanbul’a küçük gemilerle kum getirenlerin kumlarını bu sahilde boşaltmalarıyla beraber Kumkapı adını almıştır. Fatih yarımadasının Marmara Denizi kıyısında yer alan tarihi bir semttir. Kumkapı‘ya ulaşım bir kaç şekilde sağlanabilmektedir. Yenikapı metro durağında inerek doğu istikametine yürüyerek bir kaç dakika içerisinde Kumkapı’ya ulaşılmaktadır. Aynı zamanda Kabataş metrosu ile Beyazıt durağında inilerek güneye doğru yüründüğünde de Kumkapı’ya […]

İnsan ve Doğa Etkileşimi

İnsan ve Doğa Etkileşimi

İnsan ve Doğa Etkileşimi İnsanın Doğadaki Serüveni İnsanlar, ilk dönemlerden itibaren uzun bir süre doğal sistemin işleyişi içinde kalarak yaşamlarını sürdürmüşler ve bu sürece pek müdahale edememişlerdir. Yeryüzünü tanıdıkça ve yeryüzü hakkındaki bilgilerini artırdıkça doğal sistemlere müdahaleye başlamışlardır. Bu müdahale sanayi devrimi ile hız kazanmış ve günümüze kadar devam etmiştir. İki Ülkeyi Birleştiren Yol: Manş Tüneli Fransa ile İngiltere’yi birbirine […]

Doğadaki Ekstrem Olaylar

Doğadaki Ekstrem Olaylar

Doğadaki Ekstrem Olaylar   Ekstrem Sıcaklıklar (Aşırı Sıcaklar ve Soğuklar) Bir yerde o güne kadar görülmeyen aşırı sıcak ve soğukların yaşanması, başta insanlar olmak üzere bütün canlıları olumsuz yönde etkiler. Hava sıcaklığında görülen ekstrem değerlerin doğal sistemler üzerindeki en önemli etkisi aşırı kuraklıktır. Bir yerde hava sıcaklığının aşırı yüksek ve aşırı düşük değerler göstermesi kuraklığa yol açar. […]

Afet Yönetimi ve Planlaması

Afet Yönetimi ve Planlaması

Afet Yönetimi ve Planlaması Afet Öncesi Yapılması Gerekenler Afet yönetimi ve planlamasının yapılması Risk değerlendirmesi Erken uyarı, izleme ve ikaz sistemlerinin kurulması Eğitim ve tatbikatlar, hazırlıklı olma Afet Sırasında Yapılması Gerekenler Afet olayına müdahale, arama ve kurtarma, İlk yardım, tedavi, yiyecek, su, ilaç temini ve dağıtımı Afet Sonrasında Yapılması […]

Volkanlar Felaket mi, Nimet mi?

Volkanlar Felaket mi, Nimet mi?

Volkanlar Felaket mi, Nimet mi? Volkanik patlamalar sonucu bol miktarda malzemenin yeryüzüne püskürmesi ile bir yandan tüflü araziler oluşurken bir yandan da duman ve küller atmosferi kaplayarak güneş ışınlarının yeryüzüne gelişini engeller. Böylece Volkanik püskürmelerin şiddetine bağlı olarak sıcaklık değerlerinde kısa ya da uzun süreli düşüşler yaşanmaktadır. Okyanus tabanında meydana gelen püskürmeler deniz suyu sıcaklığını artırmaktadır. Okyanuslarda yaşayan birçok canlı bu durumdan […]

Çığ

Çığ

Çığ Kar örtüsünün eğim yönünde hareket etmesiyle can vemal kayıplarına neden olan doğa olayıdır. Çığ oluşumunda; Kar kalınlığının fazla olması Arazi eğiminin fazla olması Ani sıcaklık artışı ile kar kütlelerinde meydana gelen gevşemeler Sarsıntılar, patlamalar, yüksek titreşimler etkili olabilmektedir. Türkiye’de çığ olaylarına Doğu Anadolu Bölgesi’nin dağlık alanlarında daha çok kış mevsiminde rastlanır. […]

Heyelanlar

Heyelanlar

Heyelanlar Heyelanlar, yeryüzünde çok yaygın ve sık aralıklarla görülür. Heyelanlar sonucu; Tarım alanları zarar görür, ürün kaybı yaşanır. Doğal hayat kesintiye uğrar, bazı canlı türleri yok olur. Göller oluşur. Akarsu yatakları değişebilir. Yerleşim alanları zarar görür. Ulaşım aksar, yollar zarar görebilir. Can ve mal kayıpları yaşanabilir. Ülkemizde heyelan olayları […]

Kuraklık

Kuraklık

Kuraklık Kuraklık doğanın gizli bir tehlikesidir. Yağışların azalmasıyla ortaya çıkar ve etkisi uzun yıllar sürer. Kuraklığın yaşandığı dönemlerde ülke içinde ya da ülkeler arasında büyük karışıklıklar ve anlaşmazlıklar yaşanabilir. Tarihte kuraklık nedeniyle savaşların çıktığı, büyük uygarlıkların yok olduğu ve kitlesel büyük göçlerin yaşandığı bilinmektedir. Kuraklık Sonucu Hidrolojik denge bozulur, su kaynaklarının çoğu kurur. Ekosistemlerin işleyişi bozulur […]

Sel ve Taşkınlar

Sel ve Taşkınlar

Sel ve Taşkınlar Sel; Dünya’nın büyük bir bölümünde çok sık görülür. Afete dönüştüğünde büyük can ve mal kayıplarına neden olur. Nedenleri; Sağanak yağışlar Yüzey şekillerinin eğimli olması Akarsu drenaj sisteminin bozuk olması Toprağın yağışı zemine yeterince sızdırmaması Betonlaşma Orman tahripleri Alçak düzlüklerin ve akarsu yataklarının yerleşime açılması Sonuçları; Can ve […]

Çevre ve Toplum

Çevre ve Toplum

Doğal Afetler ve Toplum Dünya’mızda Neler Oluyor? Doğal afetler, can ve mal kayıplarına neden olan doğa olaylarıdır. Doğa olayları, yeryüzünde her zaman olmuştur. ancak bunların afetlere dönüşmesi, insanın doğal dengeyi bozması oranında artarak devam etmiştir. Doğal olayların, afetlere neden olmasında yeryüzü şekilleri, jeolojik yapı ve iklim özellikleri ile birlikte insan faktörü de etkili olmaktadır. Doğal afetler bölge ve ülke […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)