Çevre ve Toplum

Doğal Afetler ve Toplum

'mızda Neler Oluyor?

  • Doğal afetler, can ve mal kayıplarına neden olan doğa olaylarıdır.
  • Doğa olayları, yeryüzünde her olmuştur.
  • ancak bunların afetlere dönüşmesi, ın doğal dengeyi bozması oranında artarak devam etmiştir.
  • Doğal olayların, afetlere neden olmasında yeryüzü şekilleri, jeolojik yapı ve iklim özellikleri ile birlikte insan faktörü de etkili olmaktadır.
  • Doğal afetler bölge ve ülke ekonomilerine zarar verdiği gibi can kayıplarına da yol açmaktadır.
  • Ülkemizde en çok görülen meteorolojik tehlikeler; şiddetli yağış (yağmur, kar ve dolu) sel ve taşkınlar, don olayı,orman yangınları, kuvvetli rüzgar, çığ ve yıldırımdır.
  • Doğal afetler bütünüyle önlenemez, fakat doğuracağı hasar, alınan önlemlerle azaltılabilir.

Jeolojik Kökenli Doğal Afetler

Depremler

Yerkabuğunu oluşturan levha bloklarının fay hatları boyunca hareketleri sonucunda meydana gelen sarsıntılardır.

Başlıca Deprem Kuşakları

1. Büyük Okyanus Çevresi
2. Akdeniz çevresi ve Alp–Himalaya deprem kuşağı

Türkiye'de Depremler

Türkiyede_Depremler

Deprem ve Fay Kuşakları

1. Kuzey Anadolu Kuşağı> Marmara Denizi'nden başlar, Doğu'da ermenistan'a ulaşır.
2. Bat. Anadolu Kuşağı >Tum Ege Bolgesi
3. Guney Anadolu Kuşağı > iskenderun korfezinden başlar. Van'ın doğusuna ulaşır.

  • Okyanus ve denizlerde meydana gelen depremler, büyüklüklerine bağlı olarak tsunami adı verilen dev dalgaları oluştururlar. Tsunami, özellikle okyanuslar çevresindeki alçak kıyılarda etkili olur, büyük can ve mal kayıplarına yol açar.

depremden_korunma

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)