sabit reklam
Volkanlar Felaket mi, Nimet mi?

Felaket mi, Nimet mi?

  • Volkanik patlamalar sonucu bol miktarda malzemenin yeryüzüne püskürmesi ile bir yandan tüflü araziler oluşurken bir yandan da duman ve küller atmosferi kaplayarak güneş ışınlarının yeryüzüne gelişini engeller. Böylece Volkanik püskürmelerin şiddetine bağlı olarak sıcaklık değerlerinde kısa ya da uzun süreli düşüşler yaşanmaktadır.
  • Okyanus tabanında meydana gelen püskürmeler deniz suyu sıcaklığını artırmaktadır. Okyanuslarda yaşayan birçok canlı bu durumdan olumsuz yönde etiklenmektedir.
  • Volkanik püskürmelerin şiddetiyle tsunami dalgaları oluşabilmektedir.
  • Buzul bölgelerinde meydana gelen püskürmeler buzulların erimesine ve sel felaketlerine yol açmaktadır.
  • Volkanik alanlar Nimettir
  • Metalik madenler açısından zengindir.
  • Topraklar verimlidir.
  • Volkanik tüşer kolay işlenebildiği için yapı malzemesi olarak kullanılır.
  • Bazaltik lavlar heykel yapımında da kullanılır.
  • Volkanik bölgeler turistik değerler oluştururlar (ürgüp–göreme yöresi)

Volkanlar Felakettir

 • Patlamalar sonucu can ve mal kayıpları yaşanır.
 • İklim değişmeleri yaşanır, ekosistemler zarar görür.
 • Sağanak yağışlara ve sellere neden olur.
 • Yerleşim alanları zarar görür.
 • şiddetli rüzgarlar ya da çamur yağışları etkili olur.

ÖRNEK: İnsanların, kendileri için yarattığı tehlikeleri bile bile, etkin volkanların çevrelerini yerleşme yeri olarak seçmeleri hangi nedene bağlanabilir?
A) Volkanların uzun aralarla püskürmelerine
B) Tehlike boyutlarının önceden kestirilemeyişine
C) Volkanik alanlarda verimli topraklar oluşmasına
D) Püskürme devrelerinin önceden hesaplanabilmesine
E) Nüfusun kalabalık olmasına
1981 ÖYS

ÇÖZÜM: Volkanik püskürmelerle yer yüzüne çıkan lavlar, çeşitli madensel tuzlar bakımından çok zengindir. Bu nedenle lav örtüleri, aynı zamanda verimli tarım alanlarını oluştururlar.
Yanıt C

, Afetlerden Korunmak ya da Daha Az Zarar Görmek Mümkün mü?

 • İnsanlık tarihi boyunca yaşanan doğal afetler, bugüne kadar büyük can ve mal kayıplarına neden olmuştur. Doğal afetlerinin çoğunun önceden bilinmesi ve önlenmesi mümkün değildir. Ancak bir afetin zararlarını azaltmak mümkündür.
bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)