Ses Bilgisi – (Testler – Sorular)

Ses Bilgisi
(Testler – Sorular)

(Yanıtlar, soruların bitimindedir…)

1) “Meydanda telefon kulübesini göremiyor, ama, yine de arıyordu.” bu cümlede büyük ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük kullanılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

2) Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi, aynı gerekçeyle büyük ünlü uyumuna uymaz?

A) şişman-kıyafet B) dedikodu-ekşimtırak

C) kardeş-model D) anne-açıkgöz

E) akşamki-seviyor

3)Türkçe“de ekler, eklendikleri sözcüklerin son hecesindeki ünlüye uyar.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu kurala uymayan bir sözcük kullanılmıştır?

A) Gazetedeki trafik kazasını görünce gözlerim yaşardı.

B) Damar sertliğine şişmanlarda daha çok rastlanıyor.

C) ımböceği, çiçeklerin üzerinde çok zarif duruyor.

D) Sabahki kavgadan sonra evin huzuru kaçtı.

E) Çöreotunu ekmeğin üzerinde görmüştüm.

4) “Bir sözcüğün hecesindeki ünlü düz ise, ondan sonra gelen ünlüler de düz olur.”

Aşağıdaki sözcüklerden hangileri, tümüyle bu kurala örnektir?

A) azık-ölgün-uzak

B) bilge-süzgeç-sulak

C) kahve-durgun-yüzden

D) yazıcılar-başlamak-yıkanmış

E) büzgülü-koşucu-sigara

5) “Alay, Çemberlitaş”tan, Sultanahmet”ten, Sirkeci”den Taksim”e yürüyor; her tarata coşkun alkışlarla karşılanıyordu.”

Yukarıdaki parçada küçük ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

6) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, küçük ünlü uyumuna uymaz?

A) Parktaki kanepeye sessizce oturdu.

B) Yapılan haksızlıklar gücüne gidiyordu.

C) Gün batarken her şey bir renge girdi.

D) Karlı gecelerde bir masal kentine benzerdi.

E) Bu bölgenin en ilginç yöresi, Elmalık Yarımadası”dır.

7) “Geçen gün, kırda dolaşırken ayağım bir konserve kutusuna çarptı.”

Bu cümlede “küçük ünlü uyumuna ” uymayan kaç sözcük kullanılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

8) “Güneşlerde uyuklayan yamaçları,

Kalbi duran tarlaları bıraktı.

Gölge veren ağaçları,

Sevmiyoruz biz artık.”

Yukarıdaki parçada büyük ve küçük ünlü uyumlarının ikisine birden uymayan kaç kelime kullanılmıştır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yapılamaz?

A) Çevirmen, eseri kendine özgü üslubuyla şekillendirerek okuyucuya ulaş çalışır.

B) Bir çevirmen, her eserin çevirisinde başarılı olmayabilir.

C) Çevirmen, üslupça kendine yakın sanatçıların eserlerini seçmelidir.

D) İyi bir çeviride eserin üslubunun da göz önünde bulundurulması gerekir.

E) Sanatçıların belirli kurallara uyma zorunluluğu vardır.

10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yapılabilir?

A) Başarılı roman yazmak, hayalini işletebilen yazarlara özgüdür.

B) Şiir çevirisinde başarı, çevirmenin şiiri iyi anlamış olmasına bağlıdır.

C) Düşüncelerimizi konuşarak daha canlı ve etkili bir biçimde anlatabiliriz.

D) Sanatta önemli olan, anlamın gizli kalmasıdır.

E) Yaşamı boyunca bilgisini artıran sanatçı, doğayı daha iyi anlar.

11)Türkçe“de p,ç,t,k sert ünsüzleri ya da ünlüyle başlayan ek aldıklarında yumuşar:sağlık, sağlığı; kitap, kitabı…”

Aşağıdakilerin hangisinde bu kurala uymayan bir sözcük kullanılmıştır?

A) Tatlı dil, yılanı deliğinden çıkarır.

B) Evde pikabı koyacak yer bulamadı.

C) Paketi arabanın bagajına yerleştirdi.

D) Ağaca yuva yapan kuşu hepimiz sevdik.

E) Rengini yitirmiş halıya uzun süre baktı.

12) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, “ünsüz değişimine” örnek olamaz?

A) Durağı yolun gerisine taşımışlar.

B) Yurdunu korumak senin görevindir.

C) Dalgıcı görünce oğlum korktu.

D) Dolabın çekmecelerini yerleştirdim.

E) Geçite girince arabayı yavaşlattı.

13) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde yazım yanlışı vardır?

A) Tenisci, raketlerini yere bıraktı.

B) Kadınca sezgileriyle olaya bakıyordu.

C) Yavaşça içeriye süzüldü.

D) Bu işin olmayacağını açıkça söyledim.

E) Kızınca başını hafifçe öne eğdi.

14) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -yor ekinin daraltıcı etkisi (özelliği) yoktur?

A) Dünden beri adını sayıklıyor.

B) Her okul çıkışı beni bekliyor.

C) Çarşıdan her gördüğünü istiyor.

D) Yapma çiçeklerden harikalar yaratıyor.

E) Yaramazlıklarını hep babasına söylüyor.

15) “Geniş, düz ünlüyle biten eylem köklerine -yor eki getirilince sözü edilen eylemin kökündeki ünlü darına dönüşür.”

Aşağıdaki sözcüklerin hangisi bu kurala uymaz?

A) Elliyor

B) Başlıyor

C) Temizliyor

D) Saklıyor

E) Soluyor

16) Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ses düşmesi yoktur?

A) Küçücük çocuk, bize bakıyor.

B) Üsteğmen olunca annesi sevindi.

C) Alçacık bir duvardan atladım.

D) Kedilerin en miniği soğuktan ölmüş.

E) Ufacık bir evde yaşamını sürdürüyordu.

17) “İkinci hecelerin ortasında dar ünlü bulunan bazı organ adlarından sonra ünlü ile başlayan bir ek gelince ikinci hecelerdeki dar ünlüler düşer.”

Aşağıdaki tümcelerde altı çizili sözcüklerden hangisinde, bu kurala uyulmamıştır?

A) Omuz omuza vermiş, kötülüklerle savaşmıştık.

B) Alnını cama dayamış, bize bakıyordu.

C) Kuzu beyni, çocukların gelişmesinde yararlı bir besindir.

D) Kızınca ağzına, burnuna vurmaya başladı.

E) Çocuğun karnında büyük bir yara açılmıştı.

18) “Ada gelen “etmek, olmak, eylemek vb.” yardımcı eylemler, birleşik eylem öbeğini oluşturur. Bu öbeği oluştururken ad soylu sözcükte kimi kez ünlü yitmesi olur.”

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yukarıdaki sözü edilen türden hece düşmesi olayı vardır?

A) Akşama kadar öğrencilik günlerinden söz ettik.

B) Sorunlarını en kısa zamanda halledecekmiş.

C) Kazadan ucuz kurtulduğumuza şükrettim.

D) Sinemaya gelmek için çok naz etti.

E) Bu işin en kısa zamanda biteceğini zannediyorum.

...Yanıtlar…

1) C
2) E
3) D
4) D
5) A
6) B
7) A
8) B
9) E
10) D
11) C
12) A
13) A
14) D
15) E
16) D
17) A
18) C

|» “Testler – Sorular” Sayfasına Dön! « |

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)