sabit reklam
Sinir Doku

 • Dış ve iç çevreden gelen uyartıları alan, merkezi sinir sistemine ileterek değerlendiren ve oluşan yanıtı tepki organlarına ileten dokudur. Sinir hücrelerine nöron denir.
 • Bu dokuda ayrıca sinir hücrelerine desteklik sağlayan, beslenme ve boşaltımına yardımcı olan hücreler de vardır. Bu hücrelere nöroglia denir.
 • Nöronda, hücre gövdesi, dendrit ve akson olmak üzere üç kısım vardır.
 • Hücre gövdesinde, çekirdek, sitoplazma, golgi aygıtı, mitokondri,nissl tanecikleri ve nörofibriller bulunur.
 • Nissl tanecikleri endoplazmik retikulum üzerinde bulunan ribozom kümeleridir.
 • Hücrede protein sentezini hızlandırırlar.
 • Hücre gövdesinden çıkan kısa ve çok sayıda uzantılara dendrit denir. Dendritler uyarıların alınıp hücre gövdesine iletilmesini sağlarlar.
 • Hücre gövdesinden çıkan uzun ve tek olan uzantıya akson denir. Aksonların üzerinde ince bir zar, ortasında ise yarı sıvı akıcı plazma bulunur.
 • Aksonun dış kısmında Schwann hücrelerinden oluşan kılıf bulunur.
 • Bazı aksonlarda Schwann hücreleri tarafından oluşturulan ve sinir hücrelerinde yalıtımı sağlayan bir örtü bulunur.
 • Bu örtüye miyelin kılıf denir. Miyelin kılıf akson boyunca boğumlu bir yapı gösterir.
 • Bu kesinti bölgelerine ranvier boğumu denir.
 • Miyelin kılıf ve ranvier boğumları impulsun iletimini hızlandırır.
 • Nöronda uyartı sırasıyla dendrit, hücre gövdesi ve aksondan geçer.
 • Nöron aldığı uyartıyı aynı şiddetle bir sonrakinnörona aktarır.
 • Bir nöronun dendriti ile diğer nöronun aksonunun karşılaştığı yere sinaps denir.
 • Sinapslarda bir nörondan diğerine uyartı geçişi nörotransmitter denilen aracı moleküller ile sağlanır.

sinapsis

Görevlerine göre üç çeşit nöron vardır.

a.

 • Duyu reseptörlerinden aldıkları uyartıları merkezi sinir sistemine iletir.

b.

 • Merkezi sinir sisteminde bulunan nöronlardır. Gelen uyartıları değerlendirip cevap oluşturur.

c.

 • Merkezi sinir sisteminden gelen uyartıyı kas ve salgı bezi gibi tepki organlarına iletirler.
bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)