Tiyatro Terimleri – (T-U-Ü)

Tiyatro Terimleri
(T-U-Ü)

Tiyatro:1- Tiyatro Yapısı;2- Drama Oyun

 

3-Tiyatro Topluluğu, kuruluşu, örgütü olarak tiyatro

 

4-Dramatik Metin, oyuncu, Sahne tasarımı, Sahne giyisisi, Sahne tekniği, Sahneleme gibi, her biri başlı başına sanatsal bir etkinlik alanı olan öğelerden oluşan, bileşken bir sanat.

 

Tablo : Bir Sahne yapıtındaki ana bölümlerin alt kesimleri.

 

Tasarım : Oyun düzeni çalışması içindeki temel estetik ilkelerden biri.( Öbürleri :görsel yorum, hareket yapımı, hız-tartım-zamanlama ve sözsüz oyunla dramatizasyon'dur). Tasarın, uygulamanın yapısını, biçimini ya da çizimini ortaya çıkaran bir çalışmayı içerir.Tasarım, aynı zamanda, konunun duygusal ölçüsünü ve ussal uygulayım düzenini sağlar.

 

Taziye :(İran): Müslümanlıktaki tek ve ilkel oyun örneği. Şiilerde Kerbela olayı üzerine dinsel acı çekme oyunu. Bu köy seyirlik oyunları gibi seyredenlerin da katıldığı ritüelistik bir oyundur.

 

Tirad: Kendi içine kapalı, uzun replik. Tirad, karşılıklı hızlı söz alışverişinin yani diyalogun tam karşıtıdır.

Tragedya ni hissetmesiyle ortaya çıkan bir oyun türü.

 

Tragedya Oyuncusu :Tragedya oynamada etkinliğiyle başarı kazanan ve bu tür oyunda ünlenen oyuncu.

 

Tragedya Öğeleri : Aristes'in Poetika 'sında tragedya için önerilen öğeler şunlardır: konu, davranış, konuşma, düşünce, dekor, müzik ve bunların uyumu.

 

Tiyatro Tecimsel tiyatro anlayışına karşı altmışlı yıllarda ortaya çıkan bir sanat ve siyasal eylem tiyatrosu hareketi.Bu, özellikle özenci tiyatrolar, sokak tiyatrosu, öğrenci tiyatrosu toplulukları öne çıkmıştır.Toplumsal ve kültürel kirlenmeye bir başkaldırı niteliğini taşıyan bu tiyatronun sivri ve en uç noktada hareket etmesinden dolayı uç,püskül anlamına gelen ‘fringe' sözcüğüyle adlandırılmıştır.Uyarlama : Uyarlanmış yapıta verilmiş ad.

Uyarlama Hakkı : Herhangi bir yapıtı Sahneye uyarlayabilmek için izinle elde edilen hak.

 

Uyarlamak : 1- Tiyatro için hazırlanmış bir yabancı oyunu, el koşullar ve özellikler göz önüne alınarak uygun biçimde kendi diline çevirmek,çıkarmalar ve eklemeler yapmak. Örnek:Molléire'nin Scapen'in Dolapları adlı oyunun Ayyar Hamza olarak uyarlanması.

 

2- Bir nı ya da öyküyü, Sahne için yeniden derleme, düzenleme. Örnek : Reşat Nuri Güntekin'in Çalı Kuşu ının yine aynı ad altında oyun durumuna getirilmesi gibi.

 

Uzun Konuşma : Oyun kişilerinin uzun soluklu konuşmalarına verilen ad.Kendi başına uzun, şiirsel ve söylevsi replik. Klasik tiyatro betiklerinde çok kullanılmıştır.
Üst Sahne:1- ‘ Shakspeare Sahnesi ‘ denilen, Elizabeth dönemi halk tiyatrolarının Sahne üstüne rastlayan balkonlu alan; burası yerine göre balkon, sur üstü, tepe vb. yerler için kullanılırdı.

 

2- Sahnenin üst bölümü..

» “Tiyatro” Sayfasına Dön! «

Not: İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Tiyatro Tiyatro Nedir Tiyatro Metinleri Türk Tiyatrosu Tiyatro

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)