Türevin Geometrik Yorumu

y = f(x) eğrisi üzerindeki 001 noktasından çizilen te-
ğetin eğimi noktadaki türevine eşittir.

002

Teğet doğrusuna teğet noktasında dik olan doğruya eğrinin o noktadaki normali denir.

y = f(x) eğrisinin x = 003 noktasında teğet ve normal doğruları birbirine dik olduğundan eğimleri çarpımı (–1) olur.

004

fonksiyonu üzerindeki A(1, 2) noktasından çizilen teğetin eğimi kaçtır?
A)1 B)2 C)3 D)4 E)5

005

006

xy – 2y = 1
eğrisine A(3, 1) noktasından çizilen normalin eğimi kaçtır?

007

006

f(x) = sinx + cosx
eğrisine x = 0 noktasından çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) y = x B) y = x + 1 C) y = x + 2 D) y = 2x E) y = 2x + 1

008

eğrisinin üzerindeki A(1, –1) noktasından çizilen teğetin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) y – 8x + 4 = 0 B) y – 8x + 8 = 0 C) 4y – x + 4 = 0 D) 7y – x + 8 = 0 E) 7y – x + 4 = 0

009

010

fonksiyonunun x = 0 noktasındaki normalinin denklemi aşağıdakilerden hangisidir?
A) 2y – x – 1 = 0 B) 2y + x – 2 = 0 C) y + 2x – 2 = 0 D) y – 2x + 1 = 0 E) y – x – 1 = 0

011

eğrisinin t = –1 deki normalinin denklemi 2y + 3x = 12 olduğuna göre, a kaçtır?
A) –2 B)1 C)2 D)3 E)4

012

fonksiyonuna x = a noktasından çizilen teğetin x ekseni ile pozitif yönde yaptığı açı 60° olduğuna göre, a kaçtır?

013

014

eğrisinin 12x – y + 6 = 0 doğrusuna paralel olan teğetinin değme noktalarından biri aşağıdakilerden hangisidir?
A) (4,64) B)(3,27) C)(1, 1) D) (–1, –1) E) (–2, –8)

015

fonksiyonunun y = –2x + 1 doğrusuna en yakın noktası aşağıdakilerden hangisidir?
A) (–3,2) B)(–2,1) C)(–1, 2) D) (0, 5) E) (1, 10)

016

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)