Türkoloji Makaleleri (Eski Türk Edebiyatı)

…Türkoloji Makaleleri…
(Eski Türk Edebiyatı)

Su Kasîdesi’nden Beş Beyit Üzerine Bir Şerh Denemesi
(Vedat Ali Tok)

Sultan V. Mehmed Reşad’ın Çanakkale Gazeli ve Bu Gazele Yazılan Tahmisler
(Dr. Enfel DoğanAraş. Gör. Tığlı)

Eski Türk Edebiyatında Tercüme Geleneği
(Araş. Gör. Nurgül Sucu)

Nef’i’de Söz ve Savaş İlgisi
(Dr. Bahir Selçuk)

Fuzûlî’de Gözyaşı
(Dr. Bahir Selçuk)

Gıbb’in Ünlü Eseri A History of Ottoman Poetry Çevirisindeki Okuma Yanlışları
(Dr. Ali İhsan Öbek)
Ölümünün 350. Yılında Nef’i
(Prof. Dr. Tulga Ocak)

Nef’i İçin Söylenmiş Bir Hiciv Beyti Üzerine
(Prof. Dr. Tulga Ocak)

Divan Şairinin Dilindeki Edebiyat Terimleri
(Prof.Dr. Mine Mengi)

Sehli Mümteni

(Prof.Dr. Mine Mengi)

Metin Şerhi, Tahlili ve Tenkidi Üzerine

(Prof.Dr. Mine Mengi)

Divan Şiirinde Yergi Amaçlı Söz Sanatları

(Prof.Dr. Mine Mengi)

Çağının İnsanı Olarak Nâbî

(Prof.Dr. Mine Mengi)

Bir Osmanlı Efendisi’nin Çizdiği Çelebi Tipi

(Prof.Dr. Mine Mengi)

Fuzuli’nin Şiirlerini Kalıcı Kılan Bazı Üslûp Özellikleri

(Prof.Dr. Mine Mengi)


Nedimi Kadim Hayatı, Sanatı ve Eseri
(Prof. Dr. Osman Horata)

XV. Yüzyıl Şairlerinden Cemali’nin Hayatı ve Eserleri
(Prof. Dr. Osman Horata)

Mevlana ve Divan Şairleri
(Prof. Dr. Osman Horata)

Yunus Emre’nin Nurı Muhammedî Anlatımının Türk Yaratılış Destanlarıyla Benzerliği
(Yard. Doç. Dr. Zülfü Güler)

Şeyh Galib Divanında Ayna Sembolü
(Yard. Doç. Dr. Zülfü Güler)

Leylâ ve Mecnûn’da Evlilik ve Aile Teması
(Yard. Doç. Dr. Zülfü Güler)

Ahdî ve Gülşeni Şu’arâ Bibliyografyası ve Yayınlanmamış Şiirleri
(Yard. Doç. Dr. Zülfü Güler)


| » Sonraki Sayfa » |

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)