Vektör – Kuvvet

Vektör – Kuvvet

Fizik madde ve enerji arasındaki dönüşümleri inceleyen ve bu ilişkileri matematiksel olarak tanımlayan dalıdır.Maddelerin kendi aralarında meydana gelen bu davranışlarını incelerken ölçme kavramı önem kazanır. Ölçülen bu büyüklüklerin “türü” olayları değerlendirirken bize yardımcı olur.

Fizikte kullanılan büyüklükler “skaler” ölçülebilen büyüklükler ve “vektörel” yönlü büyüklükler olarak iki grupta incelenir.

Skaler Büyüklük Nedir?

Ölçmeye çalıştığımız büyüklüğün sadece şiddeti söz konusuise, buna skaler büyüklük denir. Skaler büyüklüklerde yön ve doğrultu kavramı yoktur.
Örnek: Kütle, özkütle, boy, hacim, sıcaklık, yük v.s.

Vektörel Büyüklük Nedir?

Vektör Nedir
Vektör yönlendirilmiş bir doğru parçasıdır. Bu yolla vektörel büyüklükleri (örneğin kuvveti) kağıt üzerinde göstermekte  ve incelemekte büyük kolaylık sağlamış oluruz. Vektörel büyüklükler şiddetinin yanında yön ve doğrultuya da sahip olan büyüklüklerdir. Bu büyüklüklerin ayrı ca uygulama noktası da vardır. Kuvvet, moment, yer değiştirme, hız, ivme, elektrik alan, magnetik alan, momentum v.s. bunlara örnek sayılabilir. Vektör bir ok işareti ile gösterilirken onu temsil eden harf
ya da simgenin üzerine de küçük bir ok işareti konur.
(örn.A veya F ). Vektörün dört temel özelliği vardır.
1. Yön
2. Doğrultu
3. Büyüklük (şiddet)
4. Uygulama noktası

  • Vektörel bir niceliğin şiddeti (büyüklüğü), vektörün uzunluğuyla doğru orantılı olmalıdır.
  • Bir vektörü, yönünü, doğrultusunu ve uzunluğunu değiştirmeden istediğiniz yere taşıyabilir ve işlem yapabilirsiniz.
  • Vektörler için yön ve doğrultu kavramları arasındaki farka dikkat etmek gerekir. x ekseni bir doğrultu belirtirken, +x sadece bir yön ifade eder.

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)