Fizik 1

Vektör – Kuvvet – Denge Çözümlü Örnek Sorular

Vektör – Kuvvet – Denge Çözümlü Örnek Sorular

Vektör – Kuvvet – Denge Çözümlü Örnek Sorular

Esnek Yay ve Esnemeyen İpte Oluşan Kuvvet

Esnek Yay ve Esnemeyen İpte Oluşan Kuvvet

Esnek Yay ve Esnemeyen İpte Oluşan Kuvvet Yaylarda oluşan kuvvet, yay sabiti (k) ve yayda meydana gelen uzama miktarına (x) e bağlıdır. Şekil l ve ll deki iki sistem dengededir. İp gerilmesi iki durumda da 10N olup dinamometre ip gerilmesini yalnızca ölçer (10 N gösterir) şiddetini değiştirmez. Yay denge konumuna göre ister uzama ister sıkışma […]

Etki – Tepki Yasası Konu Anlatımı

Etki – Tepki Yasası Konu Anlatımı

Etki – Tepki Yasası Konu Anlatımı Denge halindeki bir sistemde kuvvetlerin birbirine eşit ve zıt yönlü olması halinde dengede olduğunu görmüştük.Birbirini dengeleyen bu kuvvetlere etki ve tepki kuvvetleri denir. Etki ve tepki kuvvetleri aynı doğrultulu zıt yönlü kuvvetlerdir. Yukarıdaki şekillerde dengede olan sistemlerde meydana gelen etki ve tepki kuvvetleri gösterilmiştir. Kuvvet, dinamometre denilen ve bir […]

Kuvvetin Denge Şartı Konu Anlatımı

Kuvvetin Denge Şartı Konu Anlatımı

Kuvvetin Denge Şartı Konu Anlatımı   Farklı noktalara uygulanan paralel kuvvetlerin denge şartını ‘Kütle Merkezi’ konusunda ele alacağız. Kesişen kuvvetlerin dengesinde ise aşağıdaki özellikler geçerlidir; Bir cismin üzerindeki kesişen kuvvetlerin toplamı sıfır ise cisim ya hareketsiz kalır ya da sabit hızla ilerler. Bu iki durum kuvvet dengesinin bir sonucudur. Bu sistemde toplam bileşke kuvvetin sıfır […]

Kuvvet Konu Anlatımı

Kuvvet Konu Anlatımı

Kuvvet Konu Anlatımı Kuvvet bir cismin şeklini veya hareketini değiştirebilen etkinin adıdır. Birimi Newton’dur. Vektörel bir niceliktir. F ile gösterilir. Bir cismin hareketinde yön, doğrultu ve büyüklüğü üzerinde değişme meydana getirilebilir. Aynı şekilde cismin şeklini değiştirebilir ve bir nokta etrafında döndürebilir.Kuvvet dinamometre denilen düzenekler yardımıyla ölçülür. Ağırlık da bir kuvvet türüdür, cisme yerin uyguladığı kütle […]

Eşit İki Vektörün Toplamı İçin Özel Durumlar

Eşit İki Vektörün Toplamı İçin Özel Durumlar

Eşit İki Vektörün Toplamı İçin Özel Durumlar Not: İki vektörün arasındaki açı artarsa bileşkenin şiddeti azalır. Aralarındaki açı (q) ile bileşkenin büyüklü¤ü (R) ters orantılıdır. (180° F3 ise Rmax = F1 + F2 + F3 I. F2 + F3 < F1 ise Rmin = F1 – (F2 + F3) II. F2 + F3 _> F1 […]

Çıkarma İşlemi Konu Anlatımı

Çıkarma İşlemi Konu Anlatımı

Çıkarma İşlemi Konu Anlatımı İki vektörün birbirinden farkını bulurken kullanılan en yaygın ve kolay yöntem; çıkarılan vektörün tersini almak ve diğer vektörle toplamını (bileşkesini) bulmaktır.(Sekil 10) Vektörlerde Çarpma ve Bölme İşlemi Skaler bir sayı ile vektörün çarpımı Bir vektör skaler bir sayı ile çarpılır veya bölünürse vektörün yönü ve şiddeti değişebilir. (Sekil 12) Eşit İki […]

Dik Bileşenlere Ayırma Yöntemi Konu Anlatımı

Dik Bileşenlere Ayırma Yöntemi Konu Anlatımı

Dik Bileşenlere Ayırma Yöntemi Konu Anlatımı Bu yöntem ile vektörleri x, y eksenlerinde bileşenlere ayırırız. Bu bileşenleri işaretlerine dikkat ederek toplayarak bileşke vektörü bulabiliriz. Bu konuda bilmemiz gereken önemli noktalardan ikisi Sinüs ve Cosinüs kavramlarıdır. Önce iki kavrama değinelim: Sinüs ve Cosinüs Kavramı Bu kurallara göre her vektörün x ve y bileşenleri ayrı ayrı bulunarak […]

Paralel Kenar Yöntemi Konu Anlatımı

Paralel Kenar Yöntemi Konu Anlatımı

Paralel Kenar Yöntemi Konu Anlatımı İki vektörün toplamını bu yöntemle bulabiliriz. Aynı şekilde ikiden çok vektör sisteminde de bu yöntem kullanılabilir. Paralel kenar yönteminde iki vektörün başlangıç noktalarını birleştirerek birbirine paralel doğrultular çizeriz. (şekil 5(a)). Bu vektörlerin başlangıç noktası ile paralel kenarların kesişme noktasını birleştiren vektör bize bileşkeyi verir. (şekil 5(b) İkiden çok vektör sisteminin […]

Vektörlerde İşlemler Konu Anlatımı

Vektörlerde İşlemler Konu Anlatımı

Vektörlerde İşlemler Vektör çeşitlerini tanımladıktan sonra, vektörler arasındaki işlemleri öğrenelim. Skaler büyüklükleri kendi aralarında; toplama, çıkarma, çarpma ve bölme olarak bildiğimiz dört işlemle inceleriz. Vektörler arasındaki işlemlerde ise, bu büyüklüklerin yön ve doğrultu özelliklerinden kaynaklanan farklara dikkat etmek gerekir. Toplama İşlemi Vektörlerde toplama işlemi şu üç yolla yapılabilir; çokgen, paralelkenar ve dik bileşenlere ayırma metodu. […]

Vektör – Kuvvet 2

Vektör – Kuvvet 2

Vektör – Kuvvet 2 Vektörler kendi aralarında Eşit vektör, Zıt vektör, Bileşke ve Dengeleyen vektör olarak dörde ayrılır.

Vektör – Kuvvet

Vektör – Kuvvet

Vektör – Kuvvet Fizik madde ve enerji arasındaki dönüşümleri inceleyen ve bu ilişkileri matematiksel olarak tanımlayan bilim dalıdır.Maddelerin kendi aralarında meydana gelen bu davranışlarını incelerken ölçme kavramı önem kazanır. Ölçülen bu büyüklüklerin “türü” olayları değerlendirirken bize yardımcı olur. Fizikte kullanılan büyüklükler “skaler” ölçülebilen büyüklükler ve “vektörel” yönlü büyüklükler olarak iki grupta incelenir. Skaler Büyüklük Nedir? […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)