sabit reklam
Volkan Şekilleri

Volkan Şekilleri

  • Yerkürenin derinliklerinde bulunan magma, yer kabuğundaki kırık ve çatlaklardan yüzeye sokulur ya da yeryüzüne çıkarak o alanı şekillendirir. Volkanların püskürttüğü malzemeler ve çıkan lavların akış özelliklerine bağlı olarak çeşitli volkan şekilleri ortaya çıkmıştır.

  • Volkanizma sırasında yeryüzüne püskürtülen volkan külü volkan kumu, lapilli, volkan bombası gibi çeşitli boyuttaki, katı maddelerin volkan bacasını çevresine üstüste yığılmaları ile oluşmuş koni biçimli volkanlardır

Piroklastik_Volkanlar

  • Akıcı lavların bir bacadan çıkarak birikmesi sonucunda oluşan, geniş alanlı ve kubbemsi bir görünüşe sahip volkanlardır.

Kalkan_Volkanlar

Tabakalı Volkanlar

  • Magmadan değişik dönemlerde yükselen, fazla akıcı olmayan farklı karakterdeki malzemenin birikmesi ile oluşur.
  • Türkiye’nin en yüksek dağı olan Ağrı Dağı bu şekilde oluşmuştur.

Tabakali_Volkanlar

Volkanlarin_yeryuzundeki_dagilisi

ÖRNEK:İnsanların, kendileri için yarattığı tehlikeleri bile bile etkin volkanların çevrelerini yerleşme yeri olarak seçmeleri hangi nedene bağlanabilir?
A) Volkanların uzun aralarla püskürmelerine
B) Tehlike boyutlarının önceden kestirilmeyişine
C) Püskürme devrelerinin önceden hesaplanabilmesine
D) Volkanik alanlarda verimli topraklar oluşmasına
E) Nüfusun kalabalık olmasına
1981 ÖYS

ÇÖZÜM:Volkanizma toprağın verimini arttırır. Bu nedenle volkanik dağ çevreleri nüfuslanır.
Yanıt D

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)