sabit reklam
Yeraltı Suları

Aşındırma şekilleri

1. Lapya

  • Karstik şekillerin en küçüğüdür. Kayaçların üzerindeki küçük oyuk ve deliklerden oluşur.

Lapya

2.

Dolin

  • Karstik erime çukurluklarıdır.

3.

Uvala

  • Dolinlerin birleşmesiyle oluşan erime çukurlarıdır.

4. Polye

Polye

  • En büyük erime çukurlarıdır.

5. Obruk

Obruk
Karstik arazilerde oluşmuş olan derin çukurluklardır. Bu çukurlukların oluşmasında mağara tavanlarının çökmeside etkili olmuştur. Cennet ve Cehennem obrukları (Mersin) güzel örnekleridir.

6. Kör Vadi

Kor_Vadi
Yeraltı akarsu vadilerinin yeryüzünden görünen bölümü böyle oluşan vadilere Kör Vadi (çıkmaz vadi)’de denir.

7. Düden (Su yutan)

  • Karstik arazideki yüzey sularının yeraltına sızdığı boşluklardır.

8. Mağara

Magara

  • Yeraltına sızan suların kalkeri eritmesiyle oluşan geniş boşluklardır.

9. Voklüz (Karstik kaynak)

  • Yeraltı sularının yeryüzüne çıktığı yer.

Karstik_kaynak

UYARI: Karstik alanlarda oluşan dolin, obruk, polye gibi çukurlarda suların birikmesiyle karstik göller oluşur.

bahar yayınevi uyarı

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)