used to cümleler ile etiketlenmiş başlıklar

It Used To Be

It Used To Be ‘It was’ kullanımına anlamca yakındır. Herhangi bir nesnenin artık olmadığını ya da değiştiğini anlatmak için kullanılır. ‘It used to be a high building.’ ‘ It used to be my favourite shirt.’ OR It was a high building. It was my favourite shirt. Note: There was/There were =

Used To

Used To Bu konuyu daha önce çalışmıştık ancak bu kez daha çok ‘ There used to be ….. ‘ ve ‘ It used to be ……’ kullanımları üstünde duracağız. ‘Used to’ yapısı geçmişte geçerli olmuş ancak artık değişen durumları çağrıştırır. Bunun için; a. There used to be ‘There is/are’ yapısının geçmişte olmuş

Changing Life Styles Exercise 7

AHMET’S DREAM Ahmet was very poor when he was a small child. He and his family used to live in a small town. Their house had only one room. They used to eat, sleep and live in the same room. His father was very ill. Ahmet used to work after school. By the

Changing Life Styles Exercise 6

Answer the questions 7. Sınıf İngilizce Konu Anlatımı ve Online Konu Testine Geri Dön