OKS ÖSS LGS KPSS Türkçe Sorulari ile etiketlenmiş başlıklar

6. Sınıf Yazılı Soruları – 7 – (Testler – Sorular)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 7 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uymaktadır? A) Defterler        B) Kitaplar      C) Kalemler      D) Tatil     2. Aşağıdaki eklerden hangisi, “odun” sözcüğünün anlamını değiştirir? A) -lar        B) -cu        C) -dan        D)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 6 – (Testler – Sorular)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 6 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. Nerde kaldı o güzelim günler, Ey vatanın bağrı yanık bucağı! Hani senin bereketli hasadın, Yeşil yurdun, şen evin, nerde? Bu dörtlükteki ana duygu aşağıdakilerden hangisidir? A) Kızgınlık      B) Özlem       C) Şaşma       D) Sevinç     2.

6. Sınıf Yazılı Soruları – 5 – (Testler – Sorular)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 5 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir topluluk ismi kullanılmamıştır ? A) Sınıfça resim sergisi hazırladık. B) Karşılaşmaya iki takım da iyi hazırlanmış. C) Çoban sürüyü otlatmaya götürdü. D) Bazı insanlar sağlığa önem vermiyor.       2-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde

7. Sınıf Yazılı Soruları – 1 – (Testler – Sorular)

7. Sınıf Yazılı Soruları – 1 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. ”Soğuk”sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Soğuk, iliklerimize kadar işlemişti. ”cümlesindeki anlam ve göreviyle kullanılmıştır? A) Soğuk davranışlardan pek hoşlanmam. B) Dışarıda müthiş bir soğuk vardı. C) O gün, dostumuz bizi soğuk karşıladı. D) Karayel soğuk bir rüzgar

8. Sınıf Yazılı Soruları – 1 – (Testler – Sorular)

8. Sınıf Yazılı Soruları – 1 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1) Aşağıdaki cümlelerde yer alan ad tamlamalarından hangisinin tamlananı zamirdir? A) Kendi çocuğunu sevmez mi insan? B) Geziden kimsenin haberi olmamış. C) Onun malı çok kıymetlidir,dokunmayın. D) Kalemlerin hiçbiri işe yaramaz,atalım gitsin.       2) ”Vatanımı

6. Sınıf Yazılı Soruları – 4 – (Testler – Sorular)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 4 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1) ”Bu kitap beni sardı.”cümlesindeki “sarmak”sözcüğünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir? A) Çekmek B) Etkilemek C) Rahatlamak D) İlgilendirmek       2) Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz yumuşamasına uğramış sözcük vardır? A) Kime ne diyeyim,kaderim böyle! B) Dumanım,başımın süsü.

6. Sınıf Yazılı Soruları – 3 – (Testler – Sorular)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 3 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır? A) Şuralarda bir okul olacaktı. B) Bir yağmur yağdı görmelisin. C) Bir park biliyordum, onu bulamadım. D) Dersin ortasında sınıfa bir çocuk girdi.     2. “Çizmeden yukarı

6. Sınıf Yazılı Soruları – 2 – (Testler – Sorular)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 2 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) Biz neler yazabilirmişiz,ama halk tutmazmış;ne filmler çevirebilirmişiz,ama halk böylesini istiyormuş. Ne ince nükteler yapabilirmişiz ama halk yalnız kabasından anlıyormuş. Sanki halk en iyi sanatçılarımızı tutmamış, Nasrettin Hoca’yı, Şarlo’yu bizden önce beğenmemiş gibi. Gelin,işlerimizi halkçı gibi değil,düpedüz halk

6. Sınıf Yazılı Soruları – 1 – (Testler – Sorular)

6. Sınıf Yazılı Soruları – 1 (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) Kalabalık karşısında konuşmak bana göre değil. En bildiğim konularda bile ne diyeceğimi şaşırıyorum . Sandalyeler dizilmiş,dinleyiciler bekliyor. Sen çıkacaksın,karşındakileri bir saat, yarım saat oyalayacaksın. Sıkılmadan,bıktırmadan. Hep kaçarım böyle durumlardan. Bu kez yapmadım. Bakırköy Kültür Koleji’nde “edebiyat üzerine”

İslamiyet Öncesi TÜRK Edebiyatı – (Testler – Sorular)

İslamiyet Öncesi TÜRK Edebiyatı (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. Aşağıdaki destanlardan hangisi Saka Türklerine aittir? A) Oğuz Kağan Destanı B) Bozkurt Destanı C) Türeyiş Destanı D) Timur Destanı E) Alp Er Tunga Destanı     2. Aşağıdakilerden hangisi sözlü Türk edebiyatının özellikleri arasında yer almaz? A) Ürünler

Halk Edebiyatı – (Testler – Sorular)

Halk Edebiyatı (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1) I. Anonim halk edebiyatı nazım ürünüdür. II. Genellikle 7’li hece ölçüsüyle söylenir. III. İlk iki dize doldurmadır, asıl olan son dizelerdir. IV. Son dörtlükte şairin mahlası bulunur. V. Yalnızca aşk üzerine söylenir. Yukarıda mani için verilen bilgilerden hangisi ya da

Divan Edebiyatı – (Testler – Sorular)

Divan Edebiyatı (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1) Divan edebiyatı nazım biçimlerinden biri olan kasidenin belirli bölümleri vardır: Bahar mevsiminin ya da bayram günlerinin tasvir edildiği birinci bölüme “teşbib” (I) , Asıl konuya geçiş ifade eden bir ya da birkaç beyitten oluşan bölüme “girizgah” (II) , Şairin kendini

Tanzimat Dönemi Edebiyatı – (Testler – Sorular)

Tanzimat Dönemi Edebiyatı (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz? A) Batı etkisinde gelişen bir edebiyattır. B) Roman, öykü, tiyatro, ve gazete yazıları gibi türlerin ilk örnekleri bu dönemde verilmiştir. C) Sanatçılar, bu dönemde vatan, ulus, hürriyet gibi toplumsal kavramlara

Servet-i Fünün ve Fecr-i Ati Edebiyatı – (Testler – Sorular)

Servet-i Fünün ve Fecr-i Ati Edebiyatı (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. Aşağıdakilerden hangisi Servet-i Fünun edebiyatının özellikleri arasında yer almaz? A) Bu dönemde aruz vezni bırakılmış, hece vezni kullanılmaya başlanmıştır. B) Daha çok bireysel konular işlenmiştir. C) Beyit hakimiyeti kırılmış anlam bütüne yayılmıştır. D) Süslü ve söz

Milli Edebiyat Dönemi – (Testler – Sorular)

Milli Edebiyat Dönemi (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. Aşağıdaki sanatçılarımızdan hangileri -Beş Hececiler- grubunda yer alır? A) Orhan Veli Kanık – Ahmet Kutsi Tecer B) Yusuf Ziya Ortaç – Faruk Nafiz Çamlıbel C) Ahmet Muhip Dıranas – Yahya Kemal Beyatlı D) Melih Cevdet Anday – Fazıl Hüsnü

Cumhuriyet Dön. TÜRK Edebiyatı – (Testler – Sorular)

Cumhuriyet Dön. TÜRK Edebiyatı (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının genel özellikleri arasında yer almaz? A) Atatürk devrimlerinin savunuculuğu yapılır ve bu devrimler yaygınlaştırılmaya çalışılır. B) Tabiat tasvirleri gerçeklikten uzak ve subjektiftir. C) Şiirlerde genellikle hece vezni kullanılır. D) 1930″a kadar Milli

Düz Yazı Türleri – (Testler – Sorular)

Düz Yazı Türleri (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1) Gazetelerin ya da dergilerin belli sütunlarında gündelik konuları bir görüş ve düşünceye bağlayarak yorumlayan yazlılardır. Bu türde, yazar ele aldığı konuyu kanıtlamak zorunda değildir; okuyucu da yazarın görüşlerine inanıp inanmamakta serbesttir. Yukarıdaki parçada bahsedilen edebi tür aşağıdakilerden hangisidir? A)

Uyak Türleri – (Testler – Sorular)

Uyak Türleri (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1) Bir münasip dostum olsa sırrım açar idim Harc edüp eldeki varım cümleden geçer idim Tuti dilin agu verse nûş edip içer idim Aşıklara ölüm gelmez tatlıdır ballar gibi Yukarıdaki dörtlüğün uyağı, uyak örgüsü ve redifi sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Söz Sanatları – (Testler – Sorular)

Söz Sanatları (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. “Çatma kurban olayım çehreni ey nazlı hilal!” dizesinde hangi edebi sanatlar vardır? A) Teşhis – hüsn-i talil B) Telmih ” kinaye C) Mecaz-ı mürsel ” teşhis D) Hüsn-i talil ” tecahül-i arif E) Tevriye ” cinas   2. Benzetmenin iki

Cümlede Anlam – (Testler – Sorular)

Cümlede Anlam (Testler – Sorular) (Yanıtlar, soruların bitimindedir…) 1. Aşağıdaki yargılardan hangisinin nedeni belirtilmemiş? A) Atamam kendimi denize, dünya güzel B) Bir defasında beli incindi, nasıl olduysa oldu ayağı takılmış. C) Çokçuklar bir şey anlamıyor, daha çok küçükler. D) Yolculuk etmeyi oldum olası sevmiyorum. E) Yorgunluktan koltukta uyuyakalmış. 2.

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)