sabit reklam
Ağ Örgülü Kovalent Katılar

Bazı katılarda, katıyı oluşturan tüm atomlar birbirine kovalent bağ ile bağlanarak kovalent kristalleri oluştururlar.
Grafit, elmas, SiC, SiO2 gibi katılar ağ örgülü katılardır. Elmasta C, sp3 hibritleşmesi yapmıştır. Molekül şekli düzgün dörtyüzlüdür. Erime noktası çok yüksektir. Elektriği iletmez. Grafikte C atomları sp2 hibritleşmesi yapmıştır. C atomları birbirine 3 sigma, 1 pi bağ ile bağlıdır. pi bağlarındaki hareketli elektronlar sayesinde grafit elektrik akımını iletir.
orgulu_kovalent_katilar

İyonlar birbirine kuvveti ile bağlıdır. Erime noktası çok yüksektir. Oda şartlarında katı haldedirler.
İyonlar serbest hareket edemediği için katı halde elektrik akımını iletmezler.
Sıvı halde ve sulu çözeltilerinde iyonlar hareketlidir. Bu yüzden elektrik akımını iletirler.

ÖRNEK: Metallerin ısı ve elektriği iyi iletmeleri,
I. Atomlar arasında kovalent bağların bulunması
II. Çok sayıda boş değerlik orbitallerinin bulunması
III. Değerlik elektronlarının bağımsız hareket edebilme- si
özelliklerinden hangilerinin varlığı ile sağlanabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III
1994 ÖYS
ÇÖZÜM: Metallerin ısı ve elektriği iletebilmeleri çok sayıda boş de-
ğerlik orbitallerinin olması ve değerlik elektronlarının bu orbitallerde serbest hareket etmesiyle açıklanabilir.
Yanıt D

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)