Bağlar

Ağ Örgülü Kovalent Katılar

Ağ Örgülü Kovalent Katılar

Ağ Örgülü Kovalent Katılar Bazı katılarda, katıyı oluşturan tüm atomlar birbirine kovalent bağ ile bağlanarak kovalent kristalleri oluştururlar. Grafit, elmas, SiC, SiO2 gibi katılar ağ örgülü katılardır. Elmasta C, sp3 hibritleşmesi yapmıştır. Molekül şekli düzgün dörtyüzlüdür. Erime noktası çok yüksektir. Elektriği iletmez. Grafikte C atomları sp2 hibritleşmesi yapmıştır. C atomları birbirine 3 sigma, 1 pi […]

Koordine Kovalent Bağ – Moleküller Arası Bağlar

Koordine Kovalent Bağ – Moleküller Arası Bağlar

Koordine Kovalent Bağ Bağ elektronlarının her ikisi de aynı atom tarafından sağlanıyorsa bu tip bağlara koordine kovalent bağ denir.Çok atomlu iyonlarda koordine kovalent bağ görülür. Moleküller Arası Bağlar Molekülleri bir arada tutan kuvvetlere moleküller arası bağlar denir. Maddelerin erime ve kaynama noktaları, iletkenlikleri, sertlikleri gibi fiziksel özellikleri tanecikler arası kuvvetlere bağlıdır. a. Van der Waals […]

Molekül Şekilleri

Molekül Şekilleri

Molekül Şekilleri  İki atomlu moleküller doğrusaldır. (H2, HF….) Merkez atoma iki atom bağlıysa (XY2) molekül şekli doğrusal ya da açısal (kırık doğru) olabilir. Merkez atoma üç atom bağlıysa (XY3) molekül şekli düzlem üçgen ya da üçgen piramit olabilir.  Merkez atoma dört atom bağlıysa (XY4) ve merkez atomun bağ yapmamış değerlik elektronu bulunmuyorsa, molekül apolardır ve […]

Molekül Polarlığı

Molekül Polarlığı

Molekül Polarlığı Merkez atomun bütün değerlik elektronları bağ oluşumuna katılmış ise elektron çiftleri arasındaki açılar eşit olur ve molekül içindeki bağlar polar olsa bile molekül apolar özellik taşır. BeH2, BH3, CH4 gibi bileşikler apolardır. Merkez atomun bütün değerlik elektronları bağ oluşumuna katılmamış ise, molekülde yük dengesi oluşmaz. Bu tür moleküller polardır.

Hibritleşme

Hibritleşme

Hibritleşme Bir atomda değerlik elektronlarının bulunduğu orbitallerin örtüşerek yeni orbitaller oluşturmasına hibritleşme oluşan yeni orbitallere hibrit orbitalleri denir. Hibrit orbitalleri hibritleşmeye katılan s ve p orbitallerinin sayısına göre isimlendirilir. Be nin temel hal elektron dizilişine göre, yarı dolu orbita- li olmadığı için bağ yapmaması beklenir. Be 2A grubu elementidir ve bileşiklerinde 2 bağ yapar.Buna göre, 2 […]

Sigma (d) ve Pi (π) bağları

Sigma (d) ve Pi (π) bağları

Sigma (d) ve Pi (π) bağları: İki orbitalin bağ eksenleri doğrultusunda uç uca örtüşmesiyle sigma bağı oluşur. Atomlar arasındaki tekli bağların tümü veya atomlar arasında oluşan ilk kovelent bağların tümü sigma bağlarıdır. Orbital eksenlerinin paralel olarak yan yana örtüşmesiyle pi bağları oluşur. Pi bağları sigma bağlarına göre, daha zayıftır. Tepkimelerde önce pi bağı kopar. İki atom […]

Elektronegatiflik

Elektronegatiflik

Elektronegatiflik Bir atomun bağ elektronlarını çekme gücünün ölçüsüdür. Elektronegatifliği yüksek olan atom bağ elektronlarını da- ha kuvvetli çeker. Kovalent bağ apolar ve polar olmak üzere 2 tür olabilir. a. Apolar kovalent bağ Aynı ametal atomları arasında kovalent bağ oluşuyorsa, atomların elektronegatiflikleri aynı olduğundan atomlar arasında yük dağılımı dengeli olur. Bağ elektronları her iki atom tarafından eşit […]

Kimyasal Bağlar

Kimyasal Bağlar

Kimyasal Bağlar Atomları bir arada tutan kuvvetlere kimyasal bağ denir. Kimyasal bağ oluşurken dışarıya enerji verir. Atomlar bağ yaparken açığa çıkan enerji, oluşan bağları koparmak için gerekli olan enerjiye eşittir. bu enerjiye kimyasal bağ enerjisi denir. Kimyasal bağlar, atomlar arasında elektron alışverişi veya elektronların ortak kullanılması sonucu oluşur. Atomlar bağ yaparak kararlı yapıya (soygaz elektron […]

Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)