sabit reklam
Hibritleşme

Bir atomda değerlik elektronlarının bulunduğu orbitallerin örtüşerek yeni orbitaller oluşturmasına hibritleşme oluşan yeni orbitallere denir. hibritleşmeye katılan s ve p orbitallerinin sayısına göre isimlendirilir.

hibrit

Be nin temel hal elektron dizilişine göre, yarı dolu orbita- li olmadığı için bağ yapmaması beklenir. Be 2A grubu elementidir ve bileşiklerinde 2 bağ yapar.Buna göre, 2 yarı dolu orbitaline bulunmalıdır. 2s deki 1 elektron daha yüksek enerjili 2p orbitali geçer. Bu duruma uyarılma denir.
uyarilmis_hal
1 tane s 1 tane p orbitali sp hibrit orbitalini oluşturur.
hibritlesme
Böylece B3 yarıdolu orbitale sahip olur ve 3 tane bağ yapar.
hibrit_bag_olusumu

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)