sabit reklam
Elektronegatiflik

Elektronegatiflik

Bir atomun bağ elektronlarını çekme gücünün ölçüsüdür. Elektronegatifliği yüksek olan atom bağ elektronlarını da- ha kuvvetli çeker. Kovalent bağ apolar ve polar olmak üzere 2 tür olabilir.

a.

Aynı ametal atomları arasında kovalent bağ oluşuyorsa, atomların elektronegatiflikleri aynı olduğundan atomlar arasında yük dağılımı dengeli olur. Bağ elektronları her iki atom tarafından eşit kuvvetle çekilir. Kutuplaşma olmaz. Bu şekildeki bağa apolar kovalent bağ denir. H2, O2, N2, F2 moleküllerinde apolar kovalent bağ görülür.
bag_enerjisi

b.

Elektronegatiflikleri farklı olan atomlar arasında, bağ elektronları eşit kuvvetle çekilmez. Elektronegatifliği yüksek olan atom, bağ elektronlarını daha güçlü çeker. Bu tür bağlara polar kovalent bağ denir.
HCI, HF, NH3, H2O moleküllerinde polar kovalent bağ görülür.
lewis_molekul_yapisi

()

Elektron nokta yapısında, atomun değerlik elektronları, elementin simgesi çevresinde birer nokta ile gösterilir.
lewis_formulu
O2_molekulunun_elektron_nokta_yapisi
O2 molekülünde O atomları ikişer elektronlarını ortaklaşa kullanarak (2 çift elektronu) değerlilik elektronlarını 8’e tamamlar.
N2_molekulunun_elektron_nokta_yapisi,
HF molekülünün elektron nokta yapısı,
HF_molekulunun_elektron_nokta_yapisi
molekul_formulu

bahar yayınevi uyarı
Sınavlara Hazırlık Arama Robotu
YGS & LYS TEOG KPSS TUS KPDS Ehliyet Sınavı PMYO JANA

Seçim esnek olup ilgili alanları seçiniz, Örneğin ehliyet sınavı için branş olarak matematik seçmeyiniz :)